Malmö FF kommenterar Skatteverkets prövning

Publicerad 12 december 2009

Med anledning av Skatteverkets omprövningsbeslut daterat 2009-12-07 hänförlig till Skatteverkets utredning rörande åren 2005 till 2007 vill Malmö FF härmed göra följande officiella uttalande:

Malmö FF har haft en god dialog med Skatteverkets representanter ända sedan de påbörjade sin revision hos oss sommaren 2007.

De frågor som har aktualiserats genom Skatteverkets utredning rör sådana rätts- och bevisfrågor där Malmö FF och föreningens rådgivare gör en helt annan juridisk bedömning än den som motparten har gjort i sitt beslut. Föreningen kommer därför att överklaga frågorna till domstol och har goda förhoppningar att redan i länsrätten vinna gehör för sin ståndpunkt

Det är viktigt att notera att det är Malmö FF som överklagar Skatteverkets beslut till Länsrätten och inte, som spekulerats i media, någon annan som tagit Malmö FF till domstol.

I det fall föreningen inte skulle få gehör för några av sina ståndpunkter i en rättslig prövning kommer ovanstående att innebära kostnader för föreningen på omkring 5,5 Mkr. Andra siffror är felaktiga. Då alla frågorna nu skall hanteras i domstol ger föreningen i detta skede inga ytterligare kommentarer.

Malmö FF