Malmö FF kommenterar fängelsedomen

Publicerad 24 maj 2005

I november 2003 fann Malmö Tingsrätt en av Malmö FF:s spelare skyldig till misshandel och olaga tvång. Spelaren har tidigare haft för avsikt att överklaga domen men valde i går att återkalla sitt överklagande, vilket har föranlett frågor om Malmö FF:s förhållningssätt. Detta förhållningssätt är detsamma nu som när domen avkunnades.

Malmö FF tar starkt avstånd från händelsen och spelarens våldsamma beteende. Våld skadar klubben och är förkastligt både ur ett socialt och ett moraliskt perspektiv. Varje fysiskt övergrepp är en överträdelse av samhällets spelregler och förtjänar att bestraffas.

Som klubb respekterar vi rättsväsendets avkunnade dom och det straff samhället utmäter. Svensk rättstradition bygger på att man efter avtjänat straff är fri att verka i samhället på samma grunder som andra. Vi räknar därför med att vår spelare fortsätter sin anställning hos oss och fullgör sitt kontrakt.

Sedan domen avkunnades 2003 har Malmö FF tillhandahållit olika former av hjälp åt spelaren och hans familj.

Straffet som utdömdes var två månaders fängelse. Efter häktningstiden återstår enligt rådande praxis sju dagar att avtjäna. För ytterligare kommentarer om målet hänvisas till spelarens advokat Martin Klette.

Malmö FF har inga ytterligare kommentarer i frågan.

För styrelsen i Malmö FF
Bengt Madsen