Malmö FF inför ny policy om hälsoinformation

Publicerad 10 mars 2020 i Nyheter

Med hänsyn till Dataskyddsförordningen (GDPR) och personlig integritet kommer Malmö FF hädanefter vara restriktiva med att dela information om anställdas skador och sjukdomar.

Inom sjuk- och hälsovården är reglerna om tystnadsplikt och sekretess omfattande och finns till för att skydda patientens personliga integritet. I idrottsföreningar har det däremot historiskt sett varit vanligt att med hänsyn till allmänintresse informera om individers hälsotillstånd.

Hädanefter kommer Malmö FF vara restriktiva med att kommunicera sådan information som rör individers hälsotillstånd med hänsyn till personlig integritet.

Den information som Malmö FF­ framöver väljer att kommunicera kommer att finnas tillgänglig på­ föreningens webbplats. I dessa fall kommer skadans eller sjukdomens art samt uppskattad rehabiliteringstid inte att beskrivas i detalj.

huvudpartners

officiella partners