Malmö FF fick integrationspris av Malmö Stad

Publicerad 17 december 2003

Varje år delar Malmö Stad ut tre integrationspris. En kommunal verksamhet, en privatperson eller förening samt ett företag blir prisade. Idag fick Malmö FF och BRIS projekt ”barnens rätt i samhället” Malmö Stads integrationspris 2003

Följande motivering lästes upp när Jan-Olov Kindvall, projektansvarig och Patrick Winqvist, ungdomskonsulent samt ansvarig för Fotbollsskolan tog emot diplom och check:
”Malmö FF och BRIS är ett gott exempel på etablerade föreningar genom sin verksamhet har bidragit till att såväl ungdomar som föräldrar med invandrarbakgrund får en meningsfull fritid och deltar aktivt i det svenska föreningslivet”

Jan-Olov Kindvall var glad över priset och hoppades att projektet, som drivs som ett delprojekt inom Örtagårdsprojektet, skulle få fortsatt stöd så det kan drivas vidare även 2004.