Malmö FF anställer Verkställande Direktör

Publicerad 15 februari 2008

Just nu pågår en presskonferens på Radisson SAS där Malmö FF presenterar sin nya VD.

Här kan ni läsa den information som delades ut.

Pressrelease:
Malmö FF anställer Verkställande Direktör

Fredagen den 15 februari 2008

I november förra året presenterade Malmö FF sina idéer om en ny organistation som skall utgöra navet i utvecklingen, såväl sportsligt som kommersiellt. Nu tar föreningen ett stort och viktigt steg i denna process genom att tillsätta en Verkställande Direktör.

Klubben har inte tidigare haft en sådan position inom sin uppsättning, men det är nu dags att ta steget fullt ut och införa en professionell organisation, som kan leda föreningen mot en framgångsrik sportslig och fortsatt god ekonomisk utveckling.

”Om vi skall kunna ta nya kliv i vår utveckling och uppnå vår målsättning att bli en ledande klubb i svensk fotboll med ambitioner att även lyckas internationellt, kan vi inte förlita oss till att fördela arbetsuppgifter i styrelse och kansli. Vi måste, liksom de framgångsrika klubbarna ute i Europa, skapa en professionell administration med erfarenhet från ledande toppbefattningar samtidigt som vi tar tillvara all den erfarenhet som vi byggt upp i Malmö FF de senaste åren.” säger Malmö FF:s ordförande Bengt Madsen och tillägger: ”Rekryteringen av Pelle Svensson som VD är det första viktiga steget i denna utveckling.”

Det blir nu Pelle Svenssons uppgift att med utgångspunkt från föreningens vision och målsättning bygga den organisation som skall ta klubben till en ny nivå inom svensk och europeisk fotboll.

Pelle Svensson har en gedigen erfarenhet inom ledande befattningar i svenskt och inernationellt näringsliv. Under merparten av sin yrkeskarriär har han varit verksam inom SAS-koncernen i framskjutna positioner, bl.a. som chef för verksamheten i Sverige och marknadschef för hela koncernen. Han har under den här perioden även varit verksam utomlands i t.ex. Italien och USA. Under senare år har Pelle Svensson arbetat som VD för Connex med ansvar för att bl.a. organisera lokaltrafiken i Stockholm och nu senast har han varit VD för Alstom i Sverige.

”Det här är en fantastisk möjlighet jag har fått” säger Pelle Svensson. ”Jag har varit blå sedan jag gick på min första allsvenska match vid tolv års ålder och även om jag har varit verksam inom andra idrotter än fotboll, så har jag alltid klart deklarerat att när det gäller just fotboll så finns det bara ett lag för mig. Jag är uppvuxen i Malmö och medlem i MFF sedan 1968, men har bott och verkat på många platser. Överallt har MFF varit med och jag har byggt mitt ledarskap på just de delar jag lärt inom idrotten. Laganda med klar målsättning och vinnarinstinkt är viktiga ingredienser i lyckade koncept. Det är en ära för mig att få arbeta i Malmö FF. Att bygga på all den fina tradition som finns i klubben, samtidigt som vi alla är överens om att vi nu skall ta nya steg i utvecklingen, det är fantastiskt stimulerande.”

Malmö FF:s vice ordförande, Håkan Jeppsson, säger: ”Vi har fått en fantastisk respons på vårt initiativ att rekrytera en VD till Malmö FF. Det visar vilken stark position föreningen har. Många har visat intresse att arbeta för klubben och vi är glada att vi kunnat knyta Pelle Svensson till oss.”

Mer information kommer senare.