Lars Ljungälv – valberedningens förslag

Publicerad 22 februari 2011

Inför årsmötet på fredag har valberedningen lagt fram sitt förslag på ny styrelse. Förslaget innehåller ett nytt ansikte, Lars Ljungälv, som föreslås inneha posten som andra suppleant för en tid av ett år. Nedan kan du läsa en kort presentation av honom.

Lars Ljungälv är 41 år och bor i Bjärred med sin hustru och 2 barn. Han är utbildad civilekonom och har sedan 1992 innehaft olika chefsbefattningar i Färs & Frosta Sparbank och är sedan 2007 regionchef i södra Sverige för Swedbank AB.

Lars har en stor kompetens från olika områden och har genom sitt arbete, inte minst inom Malmöregionen, byggt upp ett stort nätverk med såväl små som stora företag. Lars ger ett mycket positivt intryck och känner ett stort engagemang för framtida styrelsearbete. Vad gäller hans idrottsliga bakgrund så har han varit aktiv både som fotbolls- och ishockeyspelare. Mest framgångsrik var han som elitspelare i Tyringe hockeys A-lag under åren 1987 – 1991.

Lars innehar idag bl.a. styrelseuppdrag i:
Malmöhus Invest AB, ordförande,
Lunds Universitet Utvecklings AB, v. ordförande
Lunds Universitet, ledamot
Bergendahls Food AB, ledamot
Rosengård Invest AB, ledamot