Läktarna på Swedbank Stadion börjar ta form

Publicerad 27 november 2007

Den sjätte november lyftes den första pelaren på plats inför ett stort mediauppbåd.

Efter tre veckor kan man nu på allvar ana hur mäktig Swedbank Stadion kommer att bli och nu ökar man byggtakten med det dubbla!

Nästa vecka kommer nämligen ytterligare en kran på plats och man har blivit så varm i kläderna att man kommer att börja bygga på två fronter samtidigt!

På bilden ser man fyra betongfack av pelare och gradänger. Man har dessutom börjat lägga själva läktaren på plats halvvägs upp på undre läktargradängerna.

Idag påbörjades även väggkonstruktionen i och med att första snedpelaren sattes på plats. Denna konstruktion håller både upp betongbjälklagen till de olika våningarna samt fungerar som motvikt till kommande stålfackverk för yttertakskonstruktionen.

Inom kort kommer betongbjälklagen att läggas på plats och sedan kan man fortsätta fylla på läktaren på både undre och övre läktargradängerna.