Konstgräs på Swedbank Stadion!

Publicerad 01 april 2008

Nej det är inget aprilskämt. Det blir konstgräs på Swedbank Stadion – men bara runt själva fotbollsplanen.

Bygget följer tidsplanen och här presenteras en uppdaterad byggstatus och information för er som mer i detalj vill veta vad som pågår nu och vad som komma skall framöver.

Betongkonstruktion
Betongkonstruktionen är inne på spurten av västra läktaren. Vecka 20 räknar man med att vara klar och då påbörjas också arbetet med norra läktaren på allvar.

Stålkonstruktionen
Stålkonstruktionen på Swedbank Stadion är uppdelad i en ”takdel” och en ”väggdel”. Den understa del en som börjar i marknivå och lutar utåt är väggdel och de andra två är takdel. De olika delarna kommer att förses med två olika beklädnader.

Takdelen består av en stabil så kallad ”sandwichkonstruktion” i trä där man har en vit slät plåt på undersidan och en specialtillverkad duk (Icopal Monolight) på ovansidan. Icopal Monolight har en kraftig kombinationsstomme av polyester och mineralfiberfilt vilken ger produkten hög brottöjning och draghållfasthet. Stommen är impregnerad och på båda sidor belagd med polymermodifierad asfalt (SBS). Polymertillsatsen gör att produkten bibehåller sin goda smidighet även vid mycket kall väderlek, samt att den är extra tålig mot rörelser i underlaget och påfrestningar orsakade av kraftig isbildning.
Denna duk är bättre lämpad för den här typen av tak än till exempel traditionella plåttak.

Takkonstruktionen kommer också att i underkanten förses med en plåtränna som skall fånga upp regn och snö.

Väggdelen består också av en sandwichkonstruktion men med den skillnaden att man har en mörk plåt på utsidan.

Planen
Så fort att rören i kulverterna är färdiglagda runt planen återställer man ytan runt själva fotbollspalnen och påbörjar markarbetet för själva gräsplanen. Detta är en hel vetenskap i sig där man först kommer att lägga ut dränering, bevattning och värme, sedan en växtbädd i en blandning av jord och sand och sedan en specialgräsblandning. Växtbädden skall ha den egenheten att man vattnar gräset väldigt kraftigt och ser till att vattnet snabbt rinner igenom ytlagret men stannar på en lägre nivå vilket skall göra att gräsrötterna tvingas växa djupt för att komma åt vattnet och på så sätt bilda ett kraftigt rotsystem. I processen med grässådd och växtbädd har både greenkeepers, gräsleverantörer och referenser från andra nybyggda gräsplaner deltagit. Gräset planeras att sås i månadsskiftet juni-juli.
Runt själva planen kommer det att läggas kosntgräs.

Storbildsskärmar
Vi har tidigare informerat om att Swedbank Stadion kommer att ha två storbildsskärmar. I dagarna blev det klart att de blir betydligt större än vad som sagts tidigare. Skärmarna blir nu på över 50 kvadratmeter var.