Klargörande från Malmö FF

Publicerad 16 november 2012

Efter varje säsong gör Malmö FF en uppföljning med utvärdering och analys av det sportsliga året inklusive sportorganisationen för att utveckla och förbättra verksamheten. Så har även skett efter årets säsong.

I utvärderingsarbetet har det funnits olika uppfattningar om strategi och upplägg i frågor som rör interna arbetsprocesser, vilka funktioner som ska finnas i tränarstaben, integrationen mellan A-lag och ungdomsverksamhet och hur budgeten för spelarrekrytering inför 2013 bäst används. Skilda åsikter som framförs i konstruktiv anda är inte konstigt i en organisation utan tvärtom utvecklande. Ledningens roll är att sammanfoga de olika uppfattningarna till bästa möjliga organisationsstruktur och att fastställa rollerna inom den. 

Årets uppföljning har föranlett en del förändringar i form av ökad integration mellan staben runt A-laget och ungdomsorganisationen i fråga om t.ex. fysisk träning samt en viss omfördelning av resurser mellan tränarstab och spelartrupp. Till följd av den senaste tidens spekulationer om bemanningen av Malmö FF:s sportorganisation inför 2013 vill vi också avslutningsvis göra följande klargörande:

Per Ågren är sportchef i Malmö FF, Rikard Norling är tränare i Malmö FF.