Karriärakademin lär av Frankrike

Publicerad 19 maj 2014

Förra veckan var en delegation från Malmö FF:s Karriärakademi i Paris för att lära och inspireras. Studieresan var en del av den förstudie som nu görs, för att kunna lägga upp verksamheten på bästa sätt. MFF representerades av Karriärakademins projektledare Anna Tinglöf och Karin Heri, MFF i Samhällets chef Jan-Olov Kindvall, styrelseledamot Claes Malmberg samt Niklas Skoog som är tränare i MFF:s akademi. Med på resan var även Kerstin Holen från Rörläggaren, Pia Hellberg Lannerheim från Malmö Stad och Mats Rydberger , Carolina Gianola och Ulf Norman från Arbetsförmedlingen.

En dag vigdes åt att besöka Paris Saint-Germain med syfte att höra hur de arbetar med ungdomar, om deras akademi och med de ungdomar som inte går vidare som proffs.

– Det var väldigt intressant att se deras anläggning och vilka resurser de har. Men lika intressant är det att se att upplägg kring träning och fotboll är väldigt likt hur vi i Malmö FF arbetar, säger Jan-Olov Kindvall.

Därefter besöktes Franska Fotbollsförbundet som har ett stort engagemang i CSR-frågor. De arbetar bland annat med en metod för att fotbollsspelare ska kunna visa på de kompetenser de förvärvat genom sitt spel när de söker jobb. En annan intressant aktivitet är en fotbollsturnering med arbetssökande och arbetsgivare som arena för jobbmatchning.

Den sista dagen var de möte med franska Arbetsförmedlingen – Pôle Emploi – där de beskrev sitt arbete med arbetslösa ungdomar.

– Man har bland annat fört in en holistisk syn på det sociala och anställningsbarheten vilket innebär att man t.ex. arbetar med pensionärer som mentorer åt unga. Dessutom har man ett projekt som heter ”Unga klubben” som är en framgångsrik väg att få unga i jobb, säger Anna Tinglöf.

Förutom all information och inspiration som besöken gav så var en framgångsfaktor med resan blandningen i delegationen, där alla personer representerade olika perspektiv och infallsvinklar. Därför kom diskussionerna kring Karriärakademins upplägg och nästa steg till en helt ny nivå. Ganska snart kommer vi att kunna presentera konkreta aktiviteter som är ett resultat av idéer och planeringsmöten under resan.

Karriärakademin är Malmö FF:s initiativ för att göra en insats mot ungdomsarbetslöshet. Nu är projektet inne i en förstudiefas, finansierad av Europeiska Socialfonden. Efter sommaren kommer matchningar och andra aktiviteter att komma igång i liten skala, men hjälp av medel från Region Skåne.