Kansliet informerar

Publicerad 05 mars 2008

Här följer lite information rörande biljetter och årskort för 2008 och 2009 och ett förtydligande gällande den motion om hur vi redovisar antalet åskådare.

Årskort 2008
Årskort till säsongen 2008 säljs i MFF Shopen på Kulan. Årskort till sittplatser skickas ut medan årskort till ståplats får man direkt i handen.

Mer information om årskort hittar man här.

Tänk på att alla som har årskort 2008, oavsett kategori, har förtur till årskort på Swedbank Stadion 2009. Se information nedan.

Biljetter 2008
Biljetterna till säsongens första fem hemmamatcher släpps den 12 mars. Biljetter köper man på Stadionkontorets biljettkassa på södra läktaren av Malmö Stadion. Man kan även köpa biljetter hos alla ticnet- och ATG-ombud samt på ticnet.se.

Biljetter till resterande hemmamatcher släpps vid ett senare tillfälle. Vi återkommer med datum.

Mer information om biljetter hittar man här.

Årskort och biljetter 2009
Malmö FF får mycket frågor gällande årskort och biljetter på Swedbank Stadion 2009 så vi vill därför gärna meddela följande:
Precis som Pontus Hansson från Malmö FF:s styrelse informerade på årsmötet så finns det en arbetsgrupp som sedan ett par månader tillbaka jobbar med frågor gällande sektionering, förturer och priskategorier på Swedbank Stadion. Så fort detta arbete är klart kommer information att gå ut till årskortsinnehavare samt publiceras på hemsidan.

Hur Malmö FF redovisar åskådarantalet
På årsmötet hade det inkommet en motion rörande varför Malmö FF inte redovisar antalet sålda biljetter istället för åskådarantalet. Årsmötet bestämde att Malmö FF:s marknadsavdelning skulle ta frågan till sig och komma med ett svar.
Malmö FF ser ingen anledning att ändra nuvarande redovisning med följande motivering:

* Det är principiellt fel då det man redovisar inte är publiksiffran. Antalet sålda biljetter och årskort är främst intressant ur ekonomisk synvinkel.

*Malmö FF har alltid redovisat antalet åskådare som fysiskt är på matchen och så gör även andra föreningar inom SEF(Svensk elitfotboll). Alla jämförelsetal historiskt och mot andra klubbar skulle bli felaktiga.

*Malmö FF redovisar redan på hemsidan antalet bokade platser till varje match under säsongen.