Kallelse till Årsmöte

Publicerad 16 februari 2006

***** Påminnelse*****

Den 17 februari 2006 klockan 19.00 på hotell Hilton Malmö City avhålles årsmöte för Malmö Fotbollförening. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Anmälan om förtäring – landgång, öl, kaffe och kaka för 100 kronor – görs senast den 10 februari klockan 15.00 till Yvonne Bjerkenlöv på Malmö FF:s kansli, telefon 040-32 66 08, fax 040-32 66 01, e-post yvonne.bjerkenlov@mff.se (ange medlemsnummer). Betalning sker på plats.

Ni som inte önskar förtäring, utan endast tänker närvara vid mötet, behöver inte göra någon anmälan.

Välkomna

OBS! Medtag medlemskort för 2005!