Intervju med Bengt Madsen

Publicerad 15 mars 2002

Intervju med Bengt Madsen

Inledning
Malmö FF: s årsmöte valde, som väntat, Bengt Madsen till ordförande ytterligare ett år. Trots att det måste varit ett av de mest intressanta årsmötena i Malmö FF:s historia med tanke på de framtidssatsningar och visioner miljonerna ger upphov till, så avklarades det på samma tid som en fotbollsmatch.

I mitt huvud snurrade information om fotbollsstadion, inomhushall, Zlatanmiljoner och ungdomssatsningar. Jag ringde upp Bengt och undrade om vi inte kunde gå igenom allt i lugn och ro. Det blev en lång och öppenhjärtig intervju och resultatet publiceras här nedan.

Patrik Jandelin (i fortsättningen PJ)
– Grattis till ordförandeskapet ytterligare ett år! Hur känns det att vara ordförande i Sveriges rikaste fotbollsförening?

Bengt Madsen (i fortsättningen BM)
– Tack, jag är mycket stolt över förtroendet. Att vara ordförande i Malmö FF är det finaste man kan vara oavsett hur ekonomin ser ut men naturligtvis är det oerhört glädjande att vi kan presentera tillgångar på 72 miljoner och ett eget kapital på 56 miljoner.

Ekonomi

PJ
– Det är ett stort ansvar. I början av nittiotalet var Malmö FF nästan i samma situation. Då tog pengarna slut på mindre än 10 år. Hur skall ni göra för att inte upprepa det?

BM
– Vi måste vara restriktiva på utgiftssidan. I den dagliga verksamheten måste vi glömma att vi har pengar på banken. Vi måste också fortsätta att fostra duktiga spelare som sedan lämnar oss för proffslivet och därmed ger föreningen en slant. Vill vi ligga i toppen i svensk fotboll och därmed även i Europa måste vi vara så attraktiva att talangerna väljer oss. Vi måste därför satsa på dessa talanger, på utbildning av ledare, tränare, kanslipersonal och spelare. Idag räcker inte ideellt arbete längre utan det är marknadsmässiga löner som gäller. Driftskostnaden är dyr och kommer så att förbli. Man kan aldrig tjäna på driften utan den måste kompenseras på annat sätt. Ta ett enkelt exempel. Om Malmö FF säljer en spelare vart femte år för 25 miljoner så kompenserar det ett minusresultat på rörelsen fem miljoner i fem år.

PJ
– Har ni övergett tanken om ett nollresultat på rörelsen?

BM
– Målet är naturligtvis ett nollresultat men vi är långt ifrån idag. Man måste se till helheten och inte stirra sig blind på rörelseresultatet. Man måste också ha sportslig framgång för det hör ihop med ekonomin. Malmö FF måste säkerställa en trupp som ligger högt upp i tabellen, allt för att sponsorer och publik skall vara intresserade av att stötta föreningen. Om vi når Europaspel på bekostnad av att inte nå ett nollresultat så tror jag alla kan acceptera det. Visionerna får aldrig vara så stelbenta att man inte kan glädjas åt sportsliga framgångar. Det viktiga är att man har kontroll på pengarna. En satsning kan ju vara en inomhushall som gör att Malmö FF: s spelare kan få möjligheten att träna mer effektivt året om. Jag är helt övertygad om att i en förlängning genererar en sådan investering mer pengar än den kostar. Jag tror exempelvis att Trelleborg istället för ett minusresultat på fyra miljoner och degradering hade accepterat en dubbelt så stor förlust mot att få stanna kvar i allsvenskan. De fyra miljoner man så att säga ”tjänade” i år tappar man kanske i SEF-bidrag, publik- och försäljningsintäkter samt sponsorpengar under nästa säsong. Ibland måste man satsa för att vinna men det skall naturligtvis inte ske huvudlöst.

Ifrågasatta poster resultat- och balansräkningen

PJ
– Vissa poster i resultat och balansräkningen har om inte kritiserats så ifrågasatts på årsmötet. Dessutom har media mer eller mindre anklagat styrelsen för att skönmåla ekonomin. Skulle vi kunna gå igenom dessa poster?

BM
– Naturligtvis! Det är oerhört tråkigt att bli misstänkliggjord utan att kunna få chansen att förklara hur saker och ting ligger till. Jag hoppas att de som läser den här intervjun får svar på sina eventuella funderingar.

PJ
– Om vi börjar med ”Zlatanaffären”. Han fick åtta miljoner av köpeskillingen d. v. s. 10 procent. Varför fick han så mycket pengar och vem mer har fått del av kakan?

BM
– Det är allmänt vedertaget att betydande spelare som är lojala mot klubben och skriver långa kontrakt samt accepterar en normal spelarlön erbjuds en del av en eventuell framtida försäljning. Detta gäller i nio fall av tio i Sverige. Procentsumman varierar mellan 10 och 50 procent. Zlatan var oerhört lojal mot Malmö FF. Han accepterade en lön som låg under snittet i föreningen. Han använde sig inte av en agent och han skrev ett fyraårskontrakt och han accepterade 10 procent av köpeskillingen för egen del. Åtta miljoner är en jädrans massa pengar men ingen kunde drömma om de summorna. Jag tippade på 15-20 miljoner. Man måste komma ihåg att han var oprövad och bara hade spelat fem allsvenska matcher. Zlatans miljoner är insatta i en pensionsförsäkring och han får hjälp av ett försäkringsbolag att sköta placeringen. Inte en enda krona utöver dessa pengar har lämnat MFF-huset.

PJ
– Då kommer vi till den mest diskuterade frågan nämligen MFF 2000 AB. Ett antal finansiärer gjorde klippet och tjänade 3,25 miljoner på sex månader.

BM
– Låt mig först påminna om att på förra årsmötet presenterade Bo Håkansson bolaget och det redovisades på overhead olika parametrar, procenttal och år. Man hade även ett påhittat exempel som man lade in i de tomma raderna för att åskådliggöra hela upplägget. Då mottogs upplägget positivt. Men som jag var inne på tidigare: Ingen kunde någonsin drömma om att det skulle säljas en spelare för de summorna som Zlatan såldes för. Därför blev avkastningen så hög. MFF 2000 AB består av fem finansiärer. De gick in med 6,5 miljoner ”cash” och lånade Malmö FF 5 miljoner till en mycket förmånlig ränta. De gick in med dessa pengar i en tid då Malmö FF inte hade pengar att betala ut sina löner! Man tog en risk och man kunde inte vara säker på att få tillbaka pengarna.

PJ
– Men efter sex månader plockade man ut pengarna och var nöjda. Kunde man inte låtit Malmö FF få behålla pengarna. De påstår sig ju ha MFF-hjärta?

BM
– Det var Malmö FF som sa upp avtalet inte aktiebolaget. När pengarna kommit in från Zlatan ville vi ju inte vara uppbundna i avtal som ger någon annan än Malmö FF pengar vid ytterligare spelarförsäljningar. Finansiärerna har dock lovat att ställa upp fler gånger om det skulle behövas. När det gäller utbetalningen av pengarna så är det som så att finns det ett avtal så måste det hållas. Malmö FF måste betala ut pengarna och finansiärernas bolag måste få in pengarna, annars slår styrelsen och revisorerna för deras bolag bakut. Båda parter var alltså tvungna att följa avtalet. MEN: alla fem har fortsatt att sätta in 260 000 kronor i Nätverket utan att kräva något i gengäld. Det ger Malmö FF 1,3 miljoner i år och man kommer att fortsätta med detta, vilket innebär att om tre år är pengarna tillbaka i föreningen.

– Om man tittar i Sverige så börjar det här förfaringssättet att dyka upp lite här och var. Både Kim Källström och Andreas Isaksson är köpta av externa finansiärer istället för Djurgårdens IF. Likaså gick IFK Malmös motsvarighet in och betalde spelarlöner i fjol.

PJ
– Men ett värde av 13 miljoner på spelartruppen. Var kommer den summan ifrån?

BM
– Det är ett måste för varje elitklubb att ta upp värdet av spelartruppen. Men det är enbart förvärvade spelare man måste ta upp. Egna fostrade spelare räknas inte in. Man kan välja att redovisa värdet på två sätt men man måste bestämma sig för antingen det ena eller det andra. Man får inte skifta från år till år. Man kan a) ta upp hela övergångssumman i balansräkningen som en utgift och tillgång under ett år eller så kan man b) skriva av spelarens värde – som anses vara lika med den övergångssumma man har betalt – på de antal år han är kontrakterad. Malmö FF har val att g÷ra det senare. Det har varit mycket debatt om den hõr frÕgan. LÕt oss sõga att ett lag fostrar fram massor av egna talanger. Dessa spelare hÕller h÷g allsvensk klass men õr võrderade till noll kronor, eftersom klubben inte har betalt nÕgon ÷vergÕngssumma f÷r dem. Helt pl÷tsligt gÕr klubben back ett antal miljoner ett Õr. Man har dÕ enligt den hõr principen ett underskott och skulle ha f÷rlorat elitlicensen, fastõn man kanske kan sõlja spelare till ett võrde som vida ÷verstiger underskottet. DÕ kan en revisionsnõmnd võrdera truppen och man kan alltsÕ fÕ behÕlla elitlicensen fastõn man pÕ pappret har ett underskott. Om ett lag skulle fÕ problem med likviditeten dõremot sÕ har man 12 mÕnader pÕ sig att rõtta till detta.

PJ
– Kulans võrdering dÕ, õr den verkligen võrd sju miljoner?

BM
û I och med att beslutet om elitlicensen blev klubbat sÕ krõvdes av f÷reningarna att redovisa alla tillgÕngar. Styrelsen tog dÕ kontakt med en neutral võrderingsman f÷r att se om f÷reningen hade nÕgra dolda tillgÕngar. Det visade sig att Kulan var undervõrderad och detta võrde justerades upp. Varje Õr gÕr dessutom auktoriserade revisorer igenom alla rõkenskaper. De accepterar inga konstigheter och hade inte heller pÕ Õrsm÷tena yrkat pÕ ansvarsfrihet f÷r styrelsen det gÕngna Õret.

PJ
û Pensionsf÷rsõkringspengarna õr en annan ifrÕgasatt post. Hur ligger det till med det egentligen?

BM
û F÷r 25 Õr sedan startade Malm÷ FF en pensionsstiftelse tillsammans med spelarna. Jag, tillsammans med bl. a. Janne M÷ller och Ingemar Erlandsson och nÕgon till, arbetade fram f÷rslaget. PÕ den tiden var spelarna ofta deltidsarbetande och risken var att spelarna fick f÷rsõmrade levnadsvillkor efter avslutad karriõr. Avsikten var att f÷rs÷ka kompensera f÷rlorad arbetsinkomst. Varje Õr sõtter Malm÷ FF och/eller spelarna in pengar i denna pensionsf÷rsõkring. Den f÷rvaltas av SE-Banken som placerar pengarna i olika fonder och õr, eftersom det õr en stiftelse, kontrollerad av lõnsstyrelsen. Varje Õr võljs en representant frÕn spelarna och en frÕn Malm÷ FF in i stiftelsens styrelse. Det õr mycket vanligt att spelare som kommer till Malm÷ FF võljer att fÕ en del av sin l÷n i form av pensionsf÷rsõkring. Pengarna õr bundna i fem Õr framÕt.

Sportsliga mÕl

PJ
û DÕ lõmnar vi ekonomin och gÕr in pÕ fotbollen. Vad har Malm÷ FF f÷r sportsliga mÕl f÷r framtiden?

BM
– MÕlet bestÕr i tvÕ delar:
A. Att under de tre Õr Tom Prahl har skrivit pÕ f÷r placera oss i den absoluta toppen av allsvenskan och dõrmed sõkra en Europaplats.
B. Plocka fram ett stort antal talanger i nõromrÕdet, bÕde frÕn fotbollsnõtverket och ur vÕra egna led. Stommen i Malm÷ FF skall vara spelare frÕn nõromrÕdet. Ut÷ver det kan man sedan spetsa till laget med duktiga spelare som õr av h÷gsta klass.

PJ
– Varf÷r õr det viktigt med spelare frÕn nõromrÕdet?

BM
û F÷r att fÕ harmoni och sammanhÕllning i ett lag och fÕ spelarna att ge allt mÕste man kõnna nÕgot f÷r klubben. Om vi kan fÕ spelare som vuxit upp i Malm÷ med omnejd och alltid haft Malm÷ FF som favoritlag sÕ tror jag att man visar mer hjõrta – spelare som gÕtt pÕ Stadion och sett õldre ÕrgÕngar spela och som vet vad som f÷rvõntas av dem och med f÷rõldrar, slõktingar, kompisar och klasskamrater pÕ lõktaren. Vi g÷r en rejõl satsning pÕ ungdomsverksamheten. Vi har sagt att antalet i fotbollsskolan skall vara 500 och vi tittar naturligtvis pÕ l÷sningar f÷r att fortsõtta denna satsning h÷gre upp i Õldrarna annars õr det ju ingen mening med det.

Ny arena

PJ
û Det ryktas om en ny arena f÷r oss fotbollsõlskare. Hur ligger det till med den saken?

BM
û Malm÷ kommun har beslutat sig f÷r att Malm÷ beh÷ver en evenemangsarena som uppfyller, inte bara dagens utan õven, framtidens krav. Men man har inga pengar. Malm÷ FF har dÕ tagit pÕ sig att i samf÷rstÕnd med professor Sten Samuelsson, som ritade nuvarande Stadion, skissa pÕ ett f÷rslag pÕ hur en ny, f÷rõdlad Malm÷ Stadion skulle kunna se ut. Kostnaden õr ca 500 miljoner och i dagslõget finns det tvÕ finansiõrer som, oberoende av varandra, õr beredda att ta hela kostnaden. Men f÷r att fÕ l÷nsamhet i det hela sÕ krõvs ca 40 000 kvadratmeter bostõder, kontor och konferenslokaler i eller i direkt anslutning till arenan. Det f÷rslag pÕ ett f÷rõdlat Malm÷ Stadion som finns idag innehÕller endast 25 000 kvadratmeter. Kommunen mÕste alltsÕ upplÕta mer mark f÷r att projektet skall gÕ att genomf÷ra. Vi f÷rser kommunen och fritidsf÷rvaltningen l÷pande med information och hoppas att f÷re april mÕnad kunna fÕ fram ett sÕ pass detaljerat f÷rslag att det kan ÷verlõmnas till kommunen samt att dÕ kunna namnge finansiõrerna.

PJ
û Det har ju dessutom cirkulerat en bild i massmedia pÕ hur den nya arenan skulle se ut. Stõmmer den?

BM
û Det var det f÷rsta utkastet och det gõller inte lõngre. Det f÷rslag vi jobbar pÕ nu õr inte identiskt med den bilden.
Vi tittar bl. a pÕ m÷jligheten till ÷vertõckning av arenan samt konstgrõs istõllet f÷r naturgrõs. Jag õr ÷vertygad om att om 10 Õr spelas 90 procent av all elitfotboll pÕ konstgrõs eller en kombination av konst- och naturgrõs. Konstgrõset õr lika bra som naturgrõs men õr mer slitstarkt samt billigare i drift och underhÕll. Man kan arrangera tõtare evenemang och man skadar inte underlaget.

Inomhushall

PJ
– Nõr vi nu õr inne pÕ arenor med konstgrõs, hur gÕr det med inomhushallen ?

BM
û Vi hoppas att den skall stÕ fõrdig redan till h÷sten. Det var egentligen Tom Prahl som võckte frÕgan pÕ allvar. Tom menar att om Malm÷ FF vill bli ett lag som ligger i toppen av allsvenskan och dõrmed õven kommer ut i Europa sÕ mÕste man ha m÷jlighet att trõna med boll Õret om f÷r att fÕ sÕdan kvalitÚ pÕ spelartruppen som beh÷vs. Styrelsen gav dÕ mig och Lars Sch÷nhult i uppdrag att unders÷ka m÷jligheten att hitta en plats f÷r en inomhushall med mÕtten 60 x 40 meter i anslutning till Stadion. Det skall vara en enkel hall med konstgrõs men med ordentlig võrme, ljus och ventilation. Tanken õr att man skall utnyttja befintliga omklõdningsrum pÕ Stadion f÷r att f÷rs÷ka att hÕlla nere kostnaderna. Det viktiga õr att kommunen upplÕter mark till hallen. I Finland finns mellan 35- och 40 sÕdana hõr hallar men SkÕne har inte en enda. Jag ser det nõstan som ett fattigmansbevis. Vi kommer pÕ efterkõlken om vi inte g÷r detta nu. Nõr hallen stÕr klar kan alla lag h÷ja kvaliten pÕ vintertrõningarna och pÕ sÕ sõtt kanske vi fÕr fram õnnu bõttre spelare i lõngden

PJ
– Kostar inte en sÕdan hõr hall en massa pengar?

BM
û Investeringen ligger pÕ sju – Õtta miljoner och vi har f÷rhoppningsvis externa finansiõrer pÕ tre miljoner. Resten finansierar vi sjõlva antingen genom att a) sjõlv betala hela summan eller b) lÕna pengarna till f÷rmÕnlig rõnta samtidigt som vi behÕller de pengar vi har och till en h÷gre rõnta. Det ger till och med en rõntevinst. Võrdet av arenan bestÕr men avskrivs varje Õr. Arenan skall õgas till 100 procent av Malm÷ FF sÕ vi styr ÷ver alla bokningstider. Ívrig tid kan man hyra ut hallen till kommunen och andra klubbar. Man kan õven ha sponsortrõffar och olika arrangemang i hallen innan och efter matcherna.

Avslutning

PJ
û Jag skall be och fÕ tacka f÷r en mycket givande stund. Jag õr ÷vertygad om att de som lõser intervjun fÕtt svar pÕ mÕnga av sina frÕgor

BM
û Tack sjõlv! Jag vill gõrna passa pÕ att hõlsa alla medlemmar och supportrar võlkomna till den hõr sõsongen samt att ha tÕlamod. Jag õr ÷vertygad om att det kommer att bli bra till slut.

Intervju och sammanstõllning:
Patrik Jandelin