Ingen öl på läktarna, än så länge.

Publicerad 30 juli 2009

Vi vill bara påminna inför kvällens match att det fortfarande är förbjudet att ta med sig öl ut på läktaren enligt det nuvarande tillståndet. Men det jobbas på en lösning.

Alkohollagstiftningen är inte den enklaste. För Swedbank Stadions del gäller det alltså att trots kioskerna bara serverar folköl, får den inte drickas ute på läktaren. Tillstånden ges lokalt efter lokala bedömningar och följdaktligen ser det också olika ut i hela Sverige. Det som är tillåtet i Stockholm behöver alltså inte vara tillåtet i Malmö.

MFFs entreprenör när det gäller serveringen på Swedbank Stadion, SSP, har överklagat beslutet och vi hoppas att vi kan få en mer anpassad bedömning så småningom. I underlaget för nuvarande beslut ligger bla Folkhälsoinstitutets rekommendation om att sport och alkohol inte hör ihop. Vi vill här understryka att såväl MFF som SSP har förståelse för bevekelsegrunderna och det beslut som är taget. Men vi anser också att det finns skäl att ompröva det.

MFF och SSP anser att våra besökare inte ska behandlas annorlunda än vad man gör på andra ställen i Sverige. Dessutom anser vi inte att det behöver finna en konflikt i att dricka folköl och titta på idrott.

Tills vidare gäller dock beslutet och vi accepterar det till fullo. Vi ber därför alla ölsugna att också acceptera och följa de regler som gäller.

Trevlig match önskar MFF och SSP!