Information om årsmötet 2021

Publicerad 05 januari 2021 i Nyheter

Malmö FF:s ordinarie årsmöte 2021 äger rum fredag 5 mars, klockan 18:30 och kommer att genomföras digitalt.

Mot bakgrund av smittspridningen av covid-19 och de rekommendationer som gäller kommer årsmötet 2021 att behöva genomföras digitalt för att inte äventyra den personliga säkerheten. Medlemmarna kommer således att delta genom att koppla upp sig via dator i stället för att komma till Stadion. Det ställer en del praktiska krav avseende exempelvis tillgänglighet och röstningsförfarande.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en vägledning om digitala årsmöten för svensk idrott som kommer att användas som utgångspunkt. Vi återkommer längre fram med praktisk information om hur man som medlem ska gå till väga för att delta i årsmötet.

Årsmötet måste fatta ett antal beslut av formella eller praktiska skäl, t.ex. fastställa resultat- och balansräkning och välja styrelse, valberedning och revisorer. Restriktionerna för sammankomster begränsar tyvärr möjligheterna till friare debatter och diskussioner vid fysiska möten som medlemsmöten, något som kan anses begränsa den demokratiska processen. Styrelsen avser därför inte att till årsmötet lägga några förslag utöver sådana som är nödvändiga att besluta om enligt de obligatoriska punkterna på dagordningen.

huvudpartners

officiella partners