Information gällande motioner till årsmötet

Publicerad 29 januari 2010

Information motioner om stadgeändringar har inkommit till Malmö FF:s årsmöte den 18 februari.

Vi vill också påminna om att måndagen den 1 februari är sista dagen att anmäla sig till förtäring efter årsmötet.

Enligt Malmö FF:s stadgar måste motioner som rör stadgeändringar presenteras för medlemmarna senast sju dagar innan årsmötet på en plats som är anvisad i kallelsen till årsmötet.

Kallelse till årsmötet har gjorts i Årsboken och i dagspressen. Ytterligare en kallelse kommer att publiceras i dagspressen på söndag där en hänvisning till att det på Malmö FF:s hemsida kommer att finnas verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande senast sju dagar innan ordinarie årsmöte.

Motion om Stadgeändringar som har inkommit till Malmö FF:
1. En motion från två medlemmar gällande punkten 16.1 rösträtt på årsmötet och punkten 16.3 om ombuds rätt att företräda andra medlemmar på årsmötet. (klicka på denna länk för att ladda ner motionen)

2. En motion har inkommit från Malmö FF:s VD Pelle Svensson gällande punkt 14.1 senaste tidpunkt för ordinarie årsmöte. (klicka på denna länk för att ladda ner motionen)

Motionerna finns i sin helhet på mff.se alternativt kan rekvireras från Malmö FF på telefon 040-32 66 00. OBS!

Förtäring i samband med årsmötet
Jubileumslandgång, lättöl/vatten, kaffe/te och kaka kommer att serveras efter årsmötet i Restaurang 1910 till dem som så önskar.

Priset är 140 kronor och biljetter till förtäringen säljs i O´Learys Restaurang på Swedbank Stadion.

Alternativt sätts140 kronor in på bankgiro 641-2597. Glöm inte att ange Ert namn och ”Förtäring årsmöte”.

Dessa biljetter hämtas i samband med årsmötet.

ÅRSMÖTE
Avhålles torsdag 18 februari 2010 kl. 19.10.

Restaurang 1910, Swedbank Stadion.

Medtag medlemskort för 2009.

Välkommen

 

Valberedningens nomineringar till årsmötet