Information gällande brandlarmet mot BP

Publicerad 21 oktober 2013

Igår aktiverades det automatiska brandlarmet på Swedbank stadion. Anledningen var att totalt fyra branddetektorer utlöst på grund av den kraftiga rökutvecklingen.

Eftersom det upplevdes som uppenbart att det hängde samman med rökutvecklingen – samtidigt som att det inte är troligt att brand utbrutit samtidigt på fyra olika stället togs beslutet snabbt från ledningshytten att dels gå ut med information till publikvärdarna att avvakta med utrymningen av läktarna och dels att snabbt lokalisera vilka branddetektorer som utlöst. Brand- och polismyndighet fanns på plats och beslutet togs i samråd med dessa.

Dock kan man aldrig utesluta att någon av detektorerna faktiskt signalerade för riktig brand och tillsammans med brandpersonalen gjorde man en omedelbar kontroll av respektive område. Så fort kontrollen var genomförd kunde man gå ut via speaker och meddela att arenan inte behövde utrymmas. De som redan hade lämnat arenan fick då också besked om att det var säkert att återvända till sina platser. 

Valet att starta matchen trots att brandlarmet utlösts togs av domare och matchdelegat.

Eftersom brandlarmet inte utlöst tidigare i samband med en match och utrymning aldrig genomförts så har vi förståelse för att frågor kan uppstå. Från ledningshytten gjordes bedömningen att man hade kontroll på händelseförloppet från första stund och man arbetade efter de rutiner som finns vid den här typen av händelser.