Inför Malmö FF:s årsmöte: Styrelsens förslag på stadgeändringar.

Publicerad 24 februari 2004

På fredag är det dags för årsmötet för 2003. I enlighet med Malmö FF:s stadgar så annonserades kallelse till årsmötet i dagspressen. Hemsidan vill dock påminna er som eventuellt missade kallelsen. Precis som ifjor har dagordning och det ekonomiska resultatet skickats ut till alla medlemmar innan årsmötet. Till Malmö FF:s ordinarie årsmöte har styrelsen lagt ett förslag till ny utformning av föreningens stadgar. Dessa presenteras här.

Årsmötet avhålles 27 februari 2004
19.00, Hotel Ibis, Bisittaregatan 2, vid Stadion

OBS! Medtag medlemskort för 2003

Välkommen!

Förslag till stadgeändringar

Till Malmö FF:s ordinarie årsmöte har styrelsen lagt ett förslag till ny utformning av föreningens stadgar. Förslaget innebär en väsentlig utvidgning och i viss mån omarbetning av de tidigare stadgarna. Anledningen till förslaget är att de gällande stadgarna inte behandlar ett flertal viktiga områden samt att de efterhand har blivit något otidsenliga. Grunderna i de tidigare stadgarna bibehålls emellertid även i det nya förslaget.

För att medlemmarna inför årsmötet ska kunna bilda sig en uppfattning om innehållet i förslaget till nya stadgar kommer förslaget att finnas tillgängligt på hemsidan fram till årsmötet.

Stadgar som .pdf