Ilmar Reepalu:

Publicerad 17 augusti 2005

Så kom då den 17 augusti och den blev vackrare än man kunnat ana. För inte nog med att solen sken och himlen var så där himmelsblå. Malmö tog ett stort steg närmare en ny Stadion. Nu går det väl inte att backa bandet. Nu är riktningen utstakad en gång för alla. Och så de där vackra orden igen från Ilmar Reepalu:”En ny Stadion kan stå klar om två år”

För ett utomstående kan det vara svårt att förstå logiken men vi försöker. Idag tog kommunstyrelsen ett principbeslut som möjliggör ett definitivt beslut den 26 oktober. Det är den dagen beslutet att bygga, vad som skall byggas och när det skall byggas tas. Fram tills dess skall tre alternativ vara ute på remiss. Det alternativ som Malmö FF förordar, d v s en nybyggd fotbollsarena utmed Stadiongatan sägs ligga bäst till. De olika alternativen skall presenteras på Malmö Stads hemsida och Malmöborna skall få säga sitt. Kommunen sägs vilja bidra med 150 miljoner. Malmö FF plockar fram resterande vilket sägs vara 300 miljoner.

Klicka här för att läsa vad Sydsvenska Dagbladet skriver.

Klicka här för att lyssna på Ilmar Reepalu (s) och Torbjörn Lindqvist (m)

/Patrik Jandelin