Hela Stadionområdet får ny profil – upprustas för 50 Mkr

Publicerad 07 augusti 2008

Stadionområdet i Malmö kommer att genomgå en rejäl ansiktslyftning inför öppnandet av Swedbank Stadion nästa år.

Bland annat anläggs en ny rondell där Eric Perssons väg ansluter till Stadiongatan med förändrad infart norrut till stadionområdet och söderut till Coop.

Det handlar också om anläggningen av det nya Stadiontorget mellan Swedbank Stadions huvudentré och gamla Malmö Stadion. Torget ska fungera som en representativ förplats för de båda arenorna.

Dessutom skapas ett serviceområde i anslutning till den nya arenan. Det gäller bland annat angöringsytor till entréerna och om en anpassning av området väster om arenan till de krav som ställs för internationella fotbollsmatcher, exempelvis parkering för funktionärer och säkerhetsansvariga samt uppställningsplats för OB-bussar. Vidare anläggs en ny cykelväg plus cykelparkeringar i Stadionparken väster om Stadion innebärande att den befintliga cykelvägen flyttas närmare stadionanläggningarna.

Sammantaget rör det sig om satsningar på drygt 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har gett klartecken till investeringarna och kommunfullmäktige fattar beslut den 21 augusti.

– Med det nya fotbollsstadion och de satsningar som ska göras i anslutning till anläggningen får Stadionområdet en helt ny och betydligt mer ändamålsenlig utformning och som uppfyller de krav man kan ställa på ett modernt idrottscentrum, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s).

– Det upprustade och förnyade Stadionområdet med det nya fotbollsstadion som ännu en centralpunkt vid sidan av de befintliga stadionanläggningarna innebär ytterligare ett lyft för Malmö som evenemangs- och besöksstad och vi ser nu fram emot den stora fotbollsfesten i juni nästa år då Malmö står värd för U21 EM för herrar, säger Ilmar Reepalu.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040-34 10 02

Bertil Månsson, pressansvarig 040-34 10 05 eller 0706-23 85 71

Nyheten är hämtad från Newsdesk, Malmö stads hemsida.