Hans Cavalli-Björkman 1928–2020

Publicerad 29 augusti 2020 i Nyheter

Malmö FF:s hedersordförande Hans Cavalli-Björkman avled den 18 augusti, 92 år gammal. Han föddes i Jönköping men flyttade som ung till Lund för att läsa juridik. Flytten till Skåne blev permanent och han inte bara förblev skåning utan var en synnerligen profilstark ambassadör för Skåne under resten av livet.

Efter avlagd juristexamen, tingstjänstgöring och en period vid Hovrätten blev Hans bankjurist i Skandinaviska Banken i Malmö. Han avancerade till posten som verkställande direktör och medverkade i sammanslagningen som skapade Skandinaviska Enskilda Banken, i dag oftast förkortat till SEB. Han fick snabbt en viktig roll i den nya storbanken och arbetade nära huvudägaren Marcus Wallenberg. Med basen i Malmö fungerade han under många år som verkställande direktör och sedermera koncernchef för banken. 

Utöver att leda Skandinaviska Enskilda Banken var Hans en central gestalt i det skånska och sydsvenska näringslivet. För dessa insatser utsågs han till hedersdoktor av Lunds universitet. Genom banken men också genom Sydsvenska Handelskammaren och Malmö Börssällskap främjade han regionens näringsliv på flera plan. En av många viktiga insatser var att fungera som en av drivkrafterna i att ena Skåne bakom Öresundsbron, ett projekt som tilltalade hans visionära sinne.

Ett av Hans favoritställen var Savoys restaurang där han ofta befann sig när han inte var på kontoret eller på börshuset. Många möten ägde rum och många affärer genomfördes vid stambordet till vänster precis innanför entrén med Hans som den naturliga medelpunkten. Vid detta bord har även många fotbollsangelägenheter avhandlats och för Malmö FF viktiga uppgörelser träffats.

Trots att han var från Jönköping fattade Hans tidigt sympati för Malmö FF. Han brukade ibland själv lyfta fram MFF:s 12–0-vinst mot just Jönköpings Södra 1949 som något som väckte en MFF-låga i honom. Han blev medlem i Malmö FF 1969, vilket innebär att han hann få diplomet för 50 års medlemskap i obruten följd förra året. Tyvärr kunde han av hälsoskäl inte närvara på årsmötet och ta emot diplomet och hyllas av föreningens medlemmar men det delades ut vid en särskild ceremoni på Stadion en månad senare.

Eric Persson såg potentialen i Hans Cavalli-Björkman, inte bara i affärslivet utan också inom fotbollen. Att Eric, som hade varit ordförande sedan 1937, handplockade Hans att efterträda honom för att leda Malmö FF vidare mot framtiden är välkänt. Hans adjungerades till styrelsen 1973. Året efter valdes han in i styrelsen där han utsågs till vice ordförande och 1975 avgick Eric och lämnade över ordförandeklubban till Hans.

Hans Cavalli-Björkman ledde som ordförande Malmö FF i nästan ett kvarts sekel, till och med 1998. Det är en ansenlig tid att lägga på ett ideellt uppdrag som kräver både tid och kraft. Men ambitionen att blicka framåt och hela tiden leda föreningen mot nya mål tilltalade Hans. Att rollen som fotbollsordförande innebar mer massmedial uppmärksamhet än rollen som bankdirektör var inte heller någon nackdel. Hans trivdes i rampljuset.

De sportsliga framgångarna under Hans ordförandeår var betydande. Kronan på verket var Europacupfinalen 1979 och världscupfinalen i året efter. Till följd av SM-slutspelet blev det bara fyra svenska mästerskap, men i Allsvenskan uppnåddes sju guld, fyra stora silver, tre lilla silver och fyra brons. Det innebär att Malmö FF placerade sig bland de fyra bästa under 18 av de 24 åren under Hans period som ordförande. Det blev även sex vinster i Svenska cupen, något som dessvärre inte har upprepats sedan dess.

Även på damsidan var framgångarna stora. Malmö FF vann fem SM-guld under den här perioden och två cupguld. Damlaget låg Hans varmt om hjärtat och han var starkt positiv till att damfotboll nu återinförs i Malmö FF.

Visioner och viljan att bryta ny mark för att föra verksamheten framåt präglade Hans på många områden. I det internationella spelet betonade han och MFF att målet var att vinna och gå vidare, inte bara tycka det är roligt att delta och spela mot storlagen. Ett mål som lades fram i samband med att han tog över ordförandeskapet var att Malmö FF skulle ha ett lag för Europatoppen efter fem år. I samband med Europacupfinalen kunde Hans belåtet konstatera att han hade haft fel. Det tog bara fyra år …

Vikten av internationella influenser hade präglat Malmö FF även före Hans tid men fortsatte under hans ledning. Även om Bob Houghton anställdes innan Hans blev ordförande var hans kontakter och roll i diskussionerna avgörande för att den unge engelsmannen skulle kunna knytas till MFF. Ett decennium senare ledde rekryteringen av en ny engelsman, Roy Hodgson, till fem raka allsvenska seriesegrar.

Ett annat område där Malmö FF alltid har varit framgångsrikt är ungdomsfotbollen och talangutvecklingen. Även på detta område var nytänkande ett nyckelord. Malmö FF var först i Sverige med ungdomsproffs, där en grupp unga talanger fick betalt för att helhjärtat kunna satsa på att utvecklas som fotbollsspelare. Verksamheten med s.k. sommarproffs startades, där talangfulla ungdomar från Skåne och Sverige, bjöds in för träning under en period av sommaren. Längre fram inrättades fotbollsuniversitetet där unga talanger fick möjlighet att kombinera satsning på fotboll med satsning på studier, en tanke som i annan form starkt präglar Malmö FF av i dag.

Den kanske allra mest banbrytande innovationen var övergången till helprofessionella fotbollsspelare 1989. Efter de framgångsrika åren på 1980-talet drogs slutsatsen att professionalism var avgörande för att kunna nå nya nivåer i utvecklingen. I början ifrågasattes beslutet av många i Fotbollssverige, men med tiden har alla inom elitfotbollen anammat den innovation som Hans och Malmö FF gick i bräschen för.

Hans Cavalli-Björkman var en färgstark ordförande. Han ledde Malmö FF både strategiskt och operativt även om den dagliga operativa driften ombesörjdes av anställd personal. Givetvis skedde ledningen tillsammans med styrelsen men Hans var den självklara ledande gestalten och var en person som naturligt stod i centrum. Han drevs av framåtanda och utvecklade föreningen på flera plan, både sportsligt och ekonomiskt. Han hade modet att fatta djärva beslut och stod för dem både i med- och motgång.

Hans har kunnat blicka tillbaka på en ledargärning som sträckte sig över ett kvarts sekel och som hade stor inverkan på föreningens utveckling. Malmö FF förblev en viktig del av hans liv ända in i slutet. De sista åren hade han inte möjlighet att följa matcherna på plats mer än vid enstaka tillfällen, men föreningens framgångar och förmåga att utvecklas, bryta ny mark och vara ledande gladde honom.

Vi minns Hans Cavalli-Björkman som en stor ledare i Malmö FF:s historia och våra tankar går till hans familj.

huvudpartners

officiella partners