Hämta årsboken på kansliet.

Publicerad 15 januari 2005

Malmö FF har ju uttryckt önskemål om att de medlemmar, som har möjlighet, kan hämta årsboken på kansliet. På tisdag är det sista dagen att hjälpa oss att spara portopengar. Sedan skickas böckerna ut till de som inte hämtat sitt exemplar.

Kansliet har öppet

Måndag och tisdag 08.00- 16.30

Därefter kommer Årsboken att skickas ut till de som av olika anledninger inte kunnat hämta sitt exemplar.

Om ni har ändrat adress under 2004 och inte meddelat Malmö FF är det viktigt att detta görs innan onsdag annars finns det risk att ert exemplar hamnar på villovägar.