Håkan Jeppsson vald på två år!

Publicerad 02 mars 2012

I och med de nya stadgarna som beslutades om under årsmötet väljs ordförande i MFF numera på två år. Håkan Jeppsson blev därmed inte bara omvald, utan också även historisk.

227 röstberättigade dök upp på årsmötet som genomfördes i god anda och precis som förra året blev det en hel del omröstningar och diskussioner.

Styrelsen fick också några nya ansikten efter att årsmötet röstat för valberedningens förslag. Ingemar Erlandsson hade tackat nej till omval, precis som Carina Brorman. Suppleanten Björn Bergman hade också ställt sin plats till förfogande. 

Anna Nordström Carlsson, egen företagare inom kommunikationsbranschen, styrelseledamot i Skånemejerier och tidigare styrelseledamot i Ldb FC Malmö, valdes in och den tidigare suppleanten Lars Jungälv tog också plats i styrelsen.  

Två nya suppleanter valdes också in. I valet till 2:a suppleant blev det omröstning mellan valberedningens förslag, Claes Malmberg och den på årsmötet nominerade Per Solér. Claes Malmberg, spelare i MFF under hela 70-talet, vann och som 1:a suppleant valdes Magnus Andersson (som började i MFF redan som 12-åring och när han slutade hade han 565 A-lagsmatcher och 799 matcher totalt).

Vi hälsar de nya välkomna och tackar de som lämnar. Ett speciellt tack går såklart till Ingemar Erlandsson som gett klubben 23 fina år.

En längre genomgång om vad som skedde under årsmötet kommer på hemsidan under nästa vecka.