Grattis MFF Support och Magnus Ericsson

Publicerad 14 februari 2013

I lördags höll MFF Support årsmöte och en ny styrelse valdes in. Vi ringde upp Magnus Ericsson för att gratulera och förhöra oss om vad som händer nu?

Grattis till omvalet. Till stor del är det en helt ny styrelse, hur känns det?
Tack, det känns väldigt bra. Dels att vi blir fler och dels att det är bra människor som kommer in. Känns som att valberedningen gjort ett bra jobb.

När sätter ni igång?
Ikväll faktiskt. Vi träffades kort informellt efter årsmötet i lördags, men ikväll har vi det första styrelsemötet. Det är många av oss som knappt ens sett varandra tidigare så det ska bli kul att få lära känna varandra.

Som du ser det, vilken är den viktigaste frågan för MFF Support 2013?
Vi påbörjade en resa för några år sedan där vi efter att ha gått bakåt under lång tid började utveckla verksamheten. Nu har vi breddat oss, har fler representanter från helt olika bakgrunder, och det gör att jag tror vi kan fortsätta den resan. Förra året fick vi tusen nya medlemmar, med den här nya styrelsen finns det goda möjligheter att vi kan utveckla verksamheten ännu mer och bli ännu fler.

Starkt tillväxt för MFF Support 2012, hur tycker du att supporterscenen utvecklats mer generellt?
Det är ett större engagemang och jag tycker vi får en allt bättre läktarkultur. Vi får bättre tryck både hemma och borta. Sen gör ju all den nya tekniken att allt går så fort nuförtiden. Folk tycker och tänker och reagerar direkt på allt som händer. Det ställer högre krav på oss att vara aktiva, men det är också ett sundhetstecken. Det är bra med en debatt och en ökad medvetenhet om att man kan påverka.

Under lägret i USA ställde vi frågor till spelarna om var de hade köpt årskort på Swedbank Stadion om de inte varit spelare. De flesta valde sittplats. Förvånad?
Ha ha, är det så? Ja, det är väl så att man ser mer av matchen från långsidan. Står man i klacken är man mer med och skapar stämning. För egen del blir det ofta att jag ser om matcherna efteråt, för att få kolla på vad som hänt. Sen är det nog så att om jag och t.ex. Jiloan ser samma match, så upplever vi helt olika saker. Så det kanske passar dem bättre att sitta? Men min plats är ståplats!

Slutligen, hur går det för MFF i år?
Jag hoppas och tror att det kommer gå väldigt bra och att vi står där i höst med en buckla.

MFF Supports styrelse 2013

Ordförande:
Magnus Ericsson, omval 1 år

Ordinarie ledamöter:
Anna Storåkers, sittande 1 år
Maria Jacobsson, sittande 1 år
Jonas Nirfalk, omval 2 år
Åsa Wendin, nyval 2 år
Johan Miörner, nyval 2 år

Suppleanter:
Victor Karmhagen, nyval 1 år
Fredrik Ingesson, nyval 1 år