Gör din egen ”rundvandring” på Swedbank Stadion

Publicerad 22 oktober 2008

****UPPDATERAD****
För dig som inte kan besöka Swedbank Stadion på lördag så finns det nu två andra sätt att bilda sig en uppfattning om hur bra man ser planen från de olika sektionerna på Swedbank Stadion.

Dels finns det foton ifrån alla 47 sektioner på Swedbank Stadion i en följd vilket gör att du kan göra en alldeles egen ”rundvandring” på din dator.

Dels finns det nu en färdigbyggd modell av Swedbank Stadion inne i MFF Shopen.

Rundvandring via din dator
För dig som inte kan besöka Swedbank Stadion på lördag så finns det nu foton ifrån alla 47 sektioner vilket gör att du kan göra en alldeles egen ”rundvandring” på din dator.

Med hjälp av fotograf Bengt Håkanssons sektionsvyer kan du se hur utsikten mot planen blir från just din sektion utan att behöva besöka stadion. Klicka på länken nedan.

Ändrade sektionsbeteckningar
Läktarsektionerna kommer ha en annan beteckning jämfört med den skiss som fanns med i brevet vi skickade ut i början av oktober. På varje bild finns dock både den nya sektionsbeteckningen bestående av två siffror, samt inom parantes den gamla sektionsbetecknignen (en bokstav och två siffror).

Den nya sektionsbeteckningen är framtagen för att underlätta att hitta sin sektion när man kommer in på Swedbank Stadion, och följer principen att alla ingångar går från vänster till höger.

Trångt och köer, mycket folk!
Det kommer troligtvis att bli mycket folk på lördag på Swedbank Stadion. Vi vill därför redan nu informera om att det därför kan bli långa köer.
Dessutom innebär det hjälmtvång som finns, i och med att det är en byggarbetsplats, att vi bara kan släppa in mindre grupper åt gången.
Vi hoppas därav att ni har överseende för att det kan ta tid att komma in på Swedbank Stadion. Alla som ställer sig i kö senast 13:15 kommer att komma in.

Klicka här för att börja rundvandringen

Arenalayout
Om man klickar på länken Arenalayout (i ovankanten av sidan) så kommer man till en grafisk bild där man kan se de olika sektionernas placering.

På fotona döpta ”sektioner väster” och ”sektioner öster” kan man se sektionsbeteckningarna utplacerade på de färdiga läktarna.

På varje sektionsfoto står den nya beteckningen (och den gamla inom parantes). Fotot är taget från mitten av sektionen d.v.s. trappuppgången.

Modell av Swedbank Stadion
Manfred Fandrich:
”Modellbyggaren Manfred Fandrich berättar om sitt bygge i MFF-tv.”

Klicka här för att läsa nyheten om modellen