FV nekades ett sista förväl vid begravning.

Publicerad 15 januari 2007

Ordenssällskapet Fotbollföreningens Vänner (FV) förbjöds i samband med begravningen av en Broder i Kirsebergs kyrka i januari 2005 att hålla standarvakt under begravningen.

FV, som bildades 1933, har alltid hållit standarvakt i samband med begravningar av Bröder i Sällskapet och har aldrig tidigare blivit nekade att medverka med vårt standar.

Ordenssällskapet Fotbollföreningens Vänner (FV) förbjöds i samband med begravningen av en Broder i Kirsebergs kyrka i januari 2005 att hålla standarvakt under begravningen.

FV, som bildades 1933, har alltid hållit standarvakt i samband med begravningar av Bröder i Sällskapet och har aldrig tidigare blivit nekade att medverka med vårt standar.

Med anledning av det inträffade i januari 2005 skrev Sällskapet till biskopen Christina Odenberg i Lund. Biskopen besvarade vår skrivelse med att för Kyrkans räkning be om ursäkt. Hon lovade också att något liknande inte skulle kunna hända i framtiden.

Trots biskopens försäkringar inträffade emellertid samma sak på nytt i samband med begravningen av en annan Broder i Kirsebergs kyrka den 15 december förra året.
FV har reagerat synnerligen starkt på det inträffade. Ordenssällskapet har på nytt tillskrivit biskopen men har även anmält kyrkoherden i Kirsebergs församling och den präst som förrättade begravningen till domkapitlet i Lund, som räknar med att komma med ett avgörande i tvisten inom ett par månader.

Ordenssällskapet kan inte acceptera ett förbud att hålla standarvakt i samband med begravningar av våra Bröder. Vi ber att få återkomma i ärendet när domkapitlet sagt sitt.

Curt Mårtensson, Ordensmästare