Från medlemsmötet – sammanställning

Publicerad 07 november 2008

Här följer en mer fullständig redogörelse för vad som sades på MFF:s medlemsmöte på Europaporten i tisdags, då drygt 300 medlemmar bland annat fick höra vd Pelle Svenssons göra en genomgång av MFF:s kommande verksamhetsplan.

För fjärde året i rad bjöd Malmö FF in till ett särskilt medlemsmöte vid slutet av säsongen. Årets möte ägde rum i Europaportens kongresscenter och samlade drygt 300 himmelsblå.

Lars-Christer Olsson och MFF
Efter ett kortare inledningsanförande av ordförande Bengt Madsen fick Lars-Christer Olsson, före detta generalsekreterare och vd för UEFA, berätta om de uppdrag han haft för MFF under ett och ett halvt års tid.
– Jag rekryterades av Malmö FF dels för att se över organisationen och komma med förslag på förbättringar som kan göra MFF till en klubb som kan konkurrera internationellt, dels för att hjälpa till på marknadssidan så att klubben kan fortsätta utveckla intäkterna. Med den nya arenan kommer omsättningen i ett slag att fördubblas från 100 till 200 miljoner kronor och inom 3 år kanske nå upp till 300, sa Lars-Christer Olsson.

Europaspel och ökad omsättning
Lars-Christer Olsson betonade de två – föga kontroversiella – ”framgångsfaktorer” som gäller för en svensk klubb i dagens fotbollsvärld: regelbundet europaspel och ökad omsättning.
L-C O om europaspel:
– Svenska klubbar har en längre tid gått kräftgång, när det gäller hur lyckosamma vi varit i de europeiska cuperna. Ju sämre man spelar, desto sämre rankingkoefficient får man, och ju färre lag får man med nästa gång. Det enda som kan hjälpa svensk fotboll är att få fler lag med i de europeiska cuperna.
L-C O om ökad omsättning:
– Ett skäl till varför svensk fotboll blivit sämre än i många andra länder är att klubbarna har för liten ekonomisk omsättning. Det räcker inte att syssla med sponsring, det ger för dålig uthållighet. Sysslar man bara med fotboll blir man för sårbar för de sportsliga upp- och nedgångarna. Därför är investeringarna i anläggningen en av förutsättningarna för att lyckas internationellt.

Lars-Christer Olsson avslutade med att peka ut fem utmaningar för MFF 2009:
1) De sportsliga prestationerna
– De sportsliga prestationerna måste bli bättre, och det är tränarna och den sportsliga delen av organisationen som måste driva detta. Min uppfattning är att den sportsliga organisationen måste förstärkas – vilket kräver ekonomiska insatser.
2) Swedbank Stadion
– Swedbank Stadion står klar och till den nya arenan är långsiktiga investeringar för klubben knutna. Swedbank Stadion måste drivas så effektivt som möjligt för att generera nya resurser, som ska hjälpa till att förverkliga de långsiktiga målen.
3) Fotbollsklubbarnas organisationsformer
Det pågår en diskussion i fotbolls-Europa om klubbarnas organisationsformer. I England fokuserar man på frågan om utländskt ägande, medan det i Sverige framför allt handlar om huruvida den ideella föreningen är en hållbar form för framtidens elitklubb.
– Det är svårt för den ideella föreningen att generera kapital, och att äga anläggningar. Frågan kommer upp på Riksidrottsmötet våren 2009, och MFF måste förbereda sig. Det är viktigt att klubben tar den här debatten nu, så att man kan hänga med när tåget går.
4) U21-EM
– Ett stort evenemang där föreningen har ett stort ansvar. Vi vet att det kommer att spelas fantastisk fotboll, nu hoppas vi bara att publiken kommer också.
5) Marknadsaktiviteter
– Här tycker jag att MFF är väl framme. MFF har en av de bättre marknadsavdelningarna i svensk fotboll. Flera av de stora samarbetspartners som behövs för att kunna driva den nya arenan är redan på plats – och var det innan finanskrisen slog till, och det kan man i efterhand säga var tur.

Efter Lars-Christer Olsson tog vd Pelle Svensson vid och höll ett timslångt anförande där han gjorde en översiktlig genomgång av Malmö FF:s kommande verksamhetsplan, eller rättare sagt förslag till kommande verksamhetsplan, som är framlagt styrelsen att fatta beslut om. Pelle Svensson presenterade följande delar av verksamhetsplanen:
– Omvärldsanalys
– Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot
– Definition av kärnvärden/värderingar och intressenter
– Formulering av vision och mission
– Sportsliga mål och övriga verksamhetsmål
– Aktiviteter för att nå målen.

OMVÄRLDSANALYS
Vad i omvärlden påverkar Malmö FF, och vad har Malmö FF därmed att direkt eller indirekt förhålla sig till? Verksamhetsplanen listar följande faktorer, fenomen och sakförhållanden:
Ekonomi/konjunktur/finanskris.
Pelle Svensson: – Det första företagen gör i en finanskris är att dra ner på sina sponsorutgifter. Därför har vi sett till att säkerställa vårt samarbete med Swedbank, avtalet är skrivet och förskottsutbetalning gjord, men också att se till att de pengar vi har är säkrade. Vi spekulerar aldrig med föreningens pengar!
Säkerhet/terror.
Hälsa/välmående.
Integration/segregration.
Miljö/klimatförändringar.

PS: – Den arrangör av mässor och kongresser – och en sådan vill vi bli – som inte har en miljöpolicy är idag förmodligen exkluderad från att vara med och konkurrera.
Nya medier/bloggar.
Media allt mer aggressiva.

PS: – Trycket ökar på offentliga institutioner, organisationer och personer. Det är inget vi kan stoppa eller ens tycka illa om, men något vi måste vara medvetna om och anpassa oss till.
Arenafråga/nyproduktion av arenor.
Energiåtgång och pris.
Supporterkultur.
Huliganism.
Öresundsregionens utveckling.
Fotbollsspelare ett yrke; klubbkänslan borta.

PS: – Vi måste konstatera att fotbollsspelare idag är ett yrke på en marknad, där vi måste vara med, och att det finns andra motiv som driver en fotbollsspelare än bara det att spela i Malmö FF och bära den blå tröjan. Lagkänslan ska vi däremot alltid jobba på.

MALMÖ FF:S STYRKOR
Stark supporterverksamhet.
Varumärket MFF.

PS:– Varumärket MFF oerhört starkt, och hanterar vi det rätt har det dessutom ganska högt värde.
Klubbens historia.
PS: – Det är naturligtviss en oerhört styrka att ha en historia som Malmö FF:s, men det kan också vara en belastning – om man inte gör någonting. Gulden kommer inte av sig själv längre.
Ekonomi.
PS:– Vi har ett bra eget kapital, och de senaste åren har vi fått en god ekonomi – men vi ska också komma ihåg att vi har stoppat in en stor del av vad vi har i nya stadion.
”Monopol(?)”
PS: – Vi är ganska ensamma, i alla fall i den här delen av Skåne, jämfört med de två andra storstadsregionerna. Monopol har vi inte, men om vi utnyttjar vår situation på ett bra sätt har vi möjlighet till ett gott stöd från näringslivet.
Förändringsbenägenhet.
PS: – Styrelsen har tagit beslut om ett nytt stadion och om en modern organisation. Det visar väl på förändringsbenägenhet?
Lojal organisation.
PS: – Det finns ingen som jobbar hos oss som inte älskar MFF, och det är helt unikt om man jämför med andra arbetsplatser.
Bra regionalt rekryteringsunderlag sportsligt.
Stor medial uppmärksamhet.
Nätverket.

SVAGA PUNKTER FÖR MALMÖ FF
Sportsligt negativ trend.
PS: – Vi får konstatera att vi inte ligger på den nivå vi vill, eller hade hoppats på, och det utan att skylla på någonting.
Otydliga ansvarsområden.
Ostrukturerad organisation.
Avsaknad av träningsanläggning.
Intern/extern information; läckage.

PS:– Kommunikationen med våra medlemmar kan bli mycket bättre. Vad gäller läckage kan vi konstatera att det är väldigt svårt att hålla något hemligt i en organisation som vår. Och två minuter efter att en träning har börjat vet alla i Sverige som är intresserade hur laguppställningen blir i nästa match…
Tillgänglighet – parkering/kollektivtrafik.

HOT FÖR MALMÖ FF
Sportsliga resultat.
PS: – Det vill säga om vi inte vänder trenden ordentligt!
Huliganproblem/säkerhet.
– Om vi inte håller huliganismen i schack vågar inte folk gå på våra matcher, och dessutom kostar det pengar.
Konjunktur/finansiell kris.
Negativ publiktrend.
Storstädernas resultat.
Konkurrens om spelare (skatter, agenter).

PS: – Med fördelarna i skatteläget för klubbarna i Norge och Danmark har vi svårt att konkurrera med dem om spelare.
Organisationsform.
PS: – Det viktiga är att vi håller koll på att vi gör det som är rätt för Malmö FF vid varje tillfälle, och väljer den organisationsform som gör att vi på sikt är mest konkurrenskraftiga.

MÖJLIGHETER FÖR MALMÖ FF
Det sporstliga.
PS: – Förstås. Är vi bra på fotboll kommer det mesta att gå bra!
Swedbank Stadion.
Hitta rätt spelare och sälja rätt spelare.
Nya finansiärer och finansieringsmöjligheter.
Spela fotboll i Europa.
Kopplingen Nätverket – Swedbank Stadion.

KÄRNVÄRDEN
Vilka värderingar vill Malmö FF ha?
Ödmjuk kaxighet.
PS: – Vad vill vi kännetecknas av? Vi kom fram till att den malmöitiska kaxigheten parad med en passande ödmjukhet – det är bra!
Öppenhet.
PS: – Vi vill också kännetecknas av öppenhet, men en öppenhet inom rimliga gränser, och inom rimliga områden.
Trygghet.
Professionalism.
Banbrytande/framåtskridande/vinnande.
Förebilder.
”Vi bryr oss.”
MFF är större än laget – laget är större än individen.

PS: – Här har vi ett arv att föra vidare. Inför MFF-skölden är allt annat oviktigt; i det här perspektivet kommer individen längst ner i ordningen.

INTRESSENTER
Hur vill klubben uppfattas av de som finns omkring?
Grupper av intressenter: supportrar, media, anställda, organisationer (t ex SEF, Fotbollförbundet), kommun/region, finansiärer, myndigheter, hyresgäster, konkurrenter.

VISION
En ny formulering av Malmö FF:s vision kliver upp ett snäpp och tar sikte på att bli Nordens ledande klubb:
”Malmö FF:s vision är att genom vinnarmentalitet, laganda och professionalism bli den ledande fotbollsklubben i Norden med återkommande spel och framgångar i de europeiska cuperna.”

MISSION
Svaret på frågan om varför MFF finns till formulerar också klubbens ”mission”:
”Att genom framgångar skänka glädje, inspiration, stolthet och välmående åt MFF:s medlemmar, publik, samarbetspartners, sponsorer och andra supportrar samt att vara en god förebild för ungdomar.”

SPORTSLIGA MÅL
Så här ser MFF:s sportsliga mål ut, på kortare och på lite längre sikt:
2009 – MFF ska nå topp 4 samt satsa på att vinna Svenska Cupen.
PS: – Det tar tid att bygga upp en organisation och ett lag. Vi pratar inte om att vi ska vinna guld – utan vi börjar här. Och det är viktigt, kommenterade Pelle Svensson.
2010 – MFF ska ut i Europa, MFF ”kan och vill vinna allsvenskan”.
PS: – ”Kan och vill vinna allsvenskan”, den formuleringen är Rolles, och jag tycker den är väldigt bra, ett lite mer pragmatiskt uttryckssätt än bara att vi ska vinna, sa Pelle.
2011 och framåt – MFF ska vinna titlar varje år, och det gäller även U/J/P.
PS: – Det är viktigt att vi inte får ”pyspunka” efter de närmaste åren utan håller uppe nivån framåt.
Ytterligare integrera A-laget och ungdomsverksamheten.
PS:– Tanken är att vi ska ha en Elitgrupp med 45 spelare, som utgörs av A-truppen och de mest lovande ungdomarna.

ÖVRIGA VERKSAMHETSMÅL
Här formulerar den extensiva verksamhetsplanen många fler, varav åtskilliga av främst intern relevans, varför Pelle Svensson nöjde sig med att presentera ett axplock.
Positivt resultat med en avkastning på eget kapital motsvarande minst den riskfria räntan.
Positivt kassaflöde, uppfyllda försäljningsmål.
Nöjdhet hos kunder (75%), anställda (90%) och media (80%)
(nöjdheten kommer att mätas) .
Ökat medlemsantal. Mål för 2009: 1000 nya medlemmar.
18 000 hemma. För 2009 sätts målet att ha ett publiksnitt på 18 000 personer.
PS:– Då måste vi bjuda på bra fotboll och underhållning, annars når vi inte det målet.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ DE SPORTSLIGA MÅLEN (exempel)
Det här ska göras – bland annat. Till alla aktiviteter är en ansvarig person och ett deadlinedatum knutet.
Rekryteringsgrupp och rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen är en definierande beskrivning från A till Ö hur klubben hanterar in- och utflödet av spelare, och fastställs av rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen består av sportchefen (Hasse Borg) och tränarna (Roland Nilsson och Hans Gren). Processen i stark korthet: Rekryteringsgruppen lämnar förslag på vilken spelare klubben ska rekrytera och/eller avyttra, förslagen diskuteras i sportorganisationen och lämnas sedan till styrelsen för beslut. Det ska alltid finnas en aktuell plan för vilka spelare klubben vill ha – och inte ha. Alla tänkbara spelare såväl från närområdet som från övriga landet och utlandet ska vara kartlagda.
Scouting. Scoutingen ska förbättras.
Samarbetsklubb. Samarbetet med IFK Malmö fördjupas. Läs mer i separat nyhet på hemsidan.
”Code of conduct”. Ett regelsystem för A-truppen inklusive konsekvenser
Idrottspsykologisk rådgivare (med mera). Hela sportorganisationen ses över, bland annat fysträning, rehab, kosthållning, individuella utvecklingsplaner, förbättring av träningsmöjligheter – och så ska en idrottspsykologisk rådgivare anlitas.
PS: – Vår uppgift är att inte lämna något åt slumpen i arbetet för att nå bra resultat. Vi ser över hela sportorganisationen.
En spelidé för hela MFF. En spelide ska löpa som en röd tråd genom hela klubben, eller åtminstone från P16 och upp till A-laget, vilket bland annat förutsätter särskild utbildning av tränare och ledare.
Stängda träningar. A-laget kommer att utnyttja möjligheten till stängda träningar vid vissa tillfällen, till exempel träning av fasta situationer. Denna möjlighet kommer att utnyttjas restriktivt.
PS: – Det är något vi får acceptera, och ligger i linje med att vi vill nå resultat.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ ÖVRIGA MÅL (exempel)
Kommunikationsplan och kommunikationsansvarig. Rekryteringen av en kommunikationsansvarig för MFF är klar, vederbörande börjar arbeta innan jul, men är med hänsyn till sina nuvarande uppdrag ännu inte klar att presenteras.
Marknadsplan. Utveckla sponsorarbetet. Bilda en barnklubb. Plan för supporterdialog. Tröjsponsor. Tribunsponsor. Framtagande av olika policies.
Grafisk profil.
En del av arbetet med den grafiska profilen är att leta upp och definiera den exakta original-MFF-blå färgnyansen. Samtidigt är det bestämt att MFF-skölden alltid, i alla sammanhang ska vara ren, vilket innebär att ”Nätverketloggan” med en skylt ovanpå MFF-emblemet kommer att försvinna.
PS: – MFF-skölden är det finaste vi har, och det ska inte vara något klistrat på den.
Ny hemsida. Arbetet med att skapa en helt ny hemsida är i full gång, ja i själva verket två stycken, då Swedbank Stadion får en helt egen. MFF:s nya hemsida är klar i mars.
Statistik tillgänglig. MFF-experten Anders Larssons unika databas med i princip alla fakta om alla matcher och alla spelare i MFF någonsin som finns tillgänglig samlad – den har MFF nu köpt. Delar av statistiken ska så småningom finnas tillgänglig via hemsidan.

Så långt MFF:s kommande verksamhetsplan. Efter att vd Pelle Svensson drog tagit emot en ordentlig applåd för sin presentation lämnade han ordet fritt för frågor från medlemmarna. Många presumtiva hade sannolikt redan fått sina svar, men – jämfört med tidigare medlemsmöten – en spridd skur gick att samla upp från olika delar av auditoriet.
Tidigare fanns en strävan att framför allt rekrytera spelare från Sverige och Norden. Gäller den fortfarande, eller…?
Hans Gren: …ska vi söka oss utanför Sverige och Norden också? Ja. Vår verksamhet bygger på att vi får så bra spelare som möjligt. Vi ser två typer av spelare när vi värvar: framtidsspelare och spelare som vi värvar för att gå rakt in i laget.
Pelle Svensson: Basen av spelare får gärna vara från regionen och från vår egen verksamhet i den mån det går.
Är inte satsning på medaljstriden en förutsättning för att nya Stadion ska gå runt?
Pelle Svensson: Jo – det är en symbios: de idrottsliga resultaten är en förutsättning för Stadions resultat och vice versa.
Vilken betydelse kommer spelarförsäljningarna att ha för att ekonomin ska gå ihop i framtiden?
PS: Målet är att vi ska gå runt på vår verksamhet, inklusive Swedbank Stadion. Idag får vi våra intäkter på 4 huvudområden: biljettförsäljning och aktiviteter kring matcher, Swedbank Stadion, sponsorer och samarbetspartner samt spelarförsäljningar. Spelarförsäljningar är svåra att prognostisera, och därför vill vi att de ska vara grädde på moset. Vi ska alltså gå runt exklusive spelarförsäljningar.
Den här verksamhetsplanen är ju oerhört ambitiös – kommer klubben verkligen att orka med att genomföra den?
PS: – Det är en väldigt lång att-göra-lista, och vi kommer att behöva göra prioriteringar på den. Men allt ska göras! Fast allt blir kanske inte klart i exakt rätt tid. Vi får prioritera – det går livet ut på.
Varför har inte spelarna längre sina namn tryckta på ryggen? Kan det inte få det igen?
PS: – Vi tar den frågeställningen med oss.
Kommer MFF att fortsätta traditionen att möta Stadslaget?
PS: – Ja!

Suporterkommittén och föreningsdemokrati
Sista punkt på programmet blev information av Ola Solér från Supporterkommittén om dess arbete för att stärka föreningsdemokratin i Malmö FF.
– MFF har en föreningsdemokrati idag, och mycket är bra – men vi ska bli bäst! sa Ola Solér och berättade om samarbetet med den europeiska paraplyorganisationen ”Supporters direct” och ett kommande studiebesök hos Hamburger Sport-Verein.

Efter medlemsmöte i pingstkyrkosal är några frågeställningar förstås ofrånkomliga. Väckelsestämning? Nej inte direkt, men andan var god när de himmelsblå tillskyndarna skyndade hemåt genom novemberduggregnet efter dryga två timmar under vilka klarspråket definitivt konkurrerat ut tungomålstalet. Frälsta? Kanske inte, men avgjort välinformerade och förhoppningsvis fyllda av tillförsikt.

Sammanställt av: Tobias Christoffersson