Från årsmötet

Publicerad 22 februari 2010

Med mer än sexhundra närvarande blev årsmötet 2010 det största hittills i Malmö FF:s alldeles, alldeles snart hundraåriga historia. Årsmötet valde bland annat Håkan Jeppsson till ny ordförande och Bengt Madsen till hedersordförande. Här följer ett längre referat.

Fler än 600 medlemmar trotsade i torsdags kväll, 18 februari, nyfallna snömassor för att ta sig till Malmö FF:s årsmöte 2010, det första i Swedbank Stadions Restaurang 1910. Representanter från klubben hälsade välkommen, och den till 100-årsjubileet blinkande tiden för mötets start 19.10 sköts fram en stund för att alla i lugn och ro skulle hinna anmäla sig, få årsberättelse och röstsedlar och ta plats.

Tyst minut för Folke Lindström
Ordförande Bengt Madsen inledde med att be om en tyst minut för en nyligen bortgången trotjänare i klubben: Folke Lindström. Folke Lindström föddes 1914, kom till Malmö från Stockholm 1937 och kan sägas vara den som introducerade ishockeyn i Skåne i allmänhet och i MFF i synnerhet.
– 1945 övertygande Folke Eric Persson om det lämpliga i att Malmö FF också bildade en sektion för ishockey. Utöver att vara ansvarig för ishockeyn var han under 13 år ledamot i MFF-styrelsen, större delen som kassör, sa Bengt Madsen.
(MFF:s ishockeylag spelade i allsvenskan tre säsongen under 1950- och 60-talen, men 1971 övergick MFF:s ishockeysektion till den fristående Malmö Ishockeyförening, Mif.)

Bengt Madsen öppnade årsmötet, hälsade hedersordförande Hans Cavalli-Björkman särskilt välkommen och lämnade sedan över till Nils Yngvesson, som fick förtroendet att bli mötesordförande. Nils Yngvesson, socialdemokratiskt kommunalråd 1970-90 en av det sena nittonhundratalets starke män i Malmö, ledde årsmötet med säker och erfaret fast hand och fick med god glimt i ögat därtill församlingen att trivas. 

5 miljoner plus och 15 i reserveringar
Vd Pelle Svensson föredrog årsberättelse med resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2009. Först som sist hänvisade han till den skriftliga årsredovisningen (se även sammanfattningen), från vilken han valde att lyfta fram en del poster och punkter att förklara och kommentera närmare.
Först resultatet. År 2009 gav ett sammanlagt överskott på 5, 1 miljoner kronor.
– Med tanke på lågkonjunkturen får vi betrakta ett nettoresultat på 5, 1 miljoner som hyggligt. Det är något bättre än åren dessförinnan, dock inte i närheten av 2006 och 2005, sa Pelle Svensson och förklarade också varför det slutliga resultatet avvek från en tidigare vinstprognos på 20 miljoner kronor.
– Eftersom vi har ett positivt resultat och går in i ett ganska tufft år, så har vi gjort avsättningar på resultatet. Vi har helt enkelt tagit kostnader vi har kunnat ta 2009 för att kunna ha en bättre utgång 2010. Här ligger cirka 15 miljoner i reserveringar.

Ökade intäkter – och kostnader
På intäktssidan var den stora förändringen 2009 förstås flytten in i Swedbank Stadion. Exklusive spelarförsäljningar ökade intäkterna från 88, 6 miljoner till 135, 6 miljoner kronor.
– I stort sett hela intäktsökningen är hänförlig till aktiviteter med koppling till vår nya arena.
Matchintäkter och sponsorintäkter har ökat rejält, och totalt ser intäktssidan bra ut, med tanke på konjunkturläget. Vi ligger klart över, mycket över, alla andra fotbollsklubbar i Sverige.
Samtidigt har också kostnaderna ökat stort, från 113, 8 miljoner till 182, 3 miljoner kronor.
– De flesta kostnadsökningarna är också de hänförliga till arenan, till exempel den  personal vi behöver för att driva verksamheten där, men också ökade kostnader för mat och dryck för sålda sponsorpaket, det vi kallar hospitality.

Mycket på banken – lite i kassan
Vid årsskiftet uppgick MFF:s egna kapital eller förmögenhet till 111, 2 miljoner, andelen likvida medel, ”pengar i kassan”, däremot endast till 5, 9 miljoner.
– Det är en väsentlig minskning av likviditeten jämfört med tidigare, en minskning som i huvudsak beror på att vi med flytten in i Swedbank Stadion har våra egna bankmedel låsta i likviditetsgarantier till banken, helt enligt avtal. Den låga likviditeten är ett potentiellt problem. Risken är att kassan en dag är slut, eller visa tidpunkter på året. Det får vi lära oss leva med, och hantera vår kassa på ett klokt sätt.
Pelle Svensson betonade också att den stora ökningen av den ekonomiska omsättningen också innebär större risker.
– Låt oss vara ganska tydliga med att det går bra, men också med att vi har tagit på oss större risker, som ställer högre krav på oss allihop.

Även för verksamhetsberättelsen hänvisade Pelle Svensson till årsredovisningen, men lyfte fram ett par punkter. Här några:
Det sportsliga resultatet.
– Til syvende og sidst är det en sak vi jobbar med i den här föreningen: fotboll. Det får vi aldrig glömma. All annan verksamhet är till för att stödja fotbollen. Det sportsliga resultatet för elitverksamheten på A-lagssidan 2009 var blygsamt; en del tycker nog att det är ett understatement. Vi var i alla fall långt ifrån de mål vi satt upp.
Spelaromsättningen.
– Ganska många spelare försvann ut, och flera spelare kom in. De flesta av de som kom in är spelare som ska gå rakt in i laget – det är stora investeringar som ska bära frukt i år.
Karaktär i laget.
– De som jobbar med rekrytering lägger nu mycket större vikt vid att karaktären ska passa in i laget. Och det kan man se på de spelare som kommit in; de är i högre grad lagkaraktärsspelare, och det är en skillnad mot tidigare. Även om man inte är född MFF:are ska man alltid vara lojal mot laget.
Ung trupp.
– Vi har också tagit upp ett antal riktigt lovande unga spelare, och det måste vi fortsätta att göra varje år.  För 4-5 år sedan hade vi det i genomsnitt äldsta laget i allsvenskan, nu har vi den eller en av de yngsta trupperna. Det är vi är stolta över, och det bådar gott inför framtiden.
Staben kring laget.
– Ifjol satsade vi också på servicen inom laget genom en fystränare på heltid, John Phillips, och psykologisk hjälp av Sverker Bengtsson. Har vi ambitionen att ligga i toppen måste vi satsa, och se till att vi gjort allt vi kan för att hålla laget i trim, både fotbollsmässigt och mentalt.
Ungdomslagen.
– Vi kan konstatera att våra ungdomslag vunnit i princip alla serier de ställt upp i – men inte varit lika framgångsrika i SM-slutspelen. Den analysen måste vi nog göra nu, varför det är så – att vi är överlägsna här nere, men har en bit kvar när vi möter de allra bästa i Sverige.

Pelle framhöll också investeringar i arenabolaget MFF Event, bildandet av en kommunikationsavdelning, medlems- och supporterdialogen, den nya hemsidan, den egna tv-kanalen – samt naturligtvis det faktum att Swedbank Stadion färdigställts i tid och enligt budget och att alla lokaler i arenan nu är uthyrda på långa kontrakt.

Tack till Hasse och Bengt
Pelle Svensson tackade Hasse Borg för sin tid som sportchef och uttryckte sin glädje över att Hasse fortsätter att stå till klubbens förfogande. Senare vände han sig till Bengt Madsen.
– Jag vill rikta ett stort personligt tack till Bengt. En fantastisk människa som har vigt sitt liv åt föreningen. Ett större MFF-hjärta finns inte, dessutom en trevlig man och en oerhört varm människa. Under några år har jag haft förmånen att jobba nära dig, Bengt. Det kommer att bli tomt utan dig och er andra. Tack!

Sikte på nollresultat 2010
Efter att årsmötet godkänt årsberättelsen och fastställt resultat- och balansräkning följde fastställande av verksamhetsplan för 2010. Vad gäller ekonomin slog vd Pelle Svensson fast resultatmålet: noll.
– Vår likviditet är som sagt ansträngd. Nummer ett är att öka våra intäkter och hålla i våra kostnader.
Målet för året är att ha en balanserad budget, ett nollresultat. Det ska vi vara glad för ett första fullår i den här byggnaden och med de konjunkturförutsättningar vi har.
Här ska noteras att spelarförsäljningar inte ingår i budgeten.

Toppstrid en förutsättning
Att ett nollresultat är mycket långt ifrån ett blygsamt satt mål inskärpte vd med eftertryck.
– Det här är en tuff budget, vi får verkligen kavla upp ärmarna, både på plan och för oss bredvid som ska dra in pengarna för att det här ska gå att uppfylla. Vi har räknat med en betalande publik på 18 000 – och detta förutsätter att vi ligger i toppen av allsvenskan och har en guldchans hela vägen fram till målsnöret i november. Det förutsätter också att vi spelar en hemmamatch i cupen – och det har vi inte gjort på många år, sa Pelle Svensson.
– Vi måste också lägga ner mycket krut på konferens- och mötesverksamheten. Vi behöver nog fylla den här lokalen [Restaurang 1910] minst två gånger i veckan för att få det att gå runt, och här får vi jobba mycket hårdare – en stor utmaning för oss.

MFF kan, vill och ska vinna allsvenskan
Pelle Svensson upprepade också det sedan tidigare satta sportsliga målet för 2010: MFF kan och vill vinna allsvenskan. Ja, han gick till och med lite längre…
– ”Kan” innebär att det är upp till oss att skapa förutsättningarna för laget, det vill säga att det både finns en stab kring laget och att det finns ett lag med spelare som har möjligheten att vinna. Och det har vi: vi har ett lag som kan vinna allsvenskan, tveklöst. Nu har vi bestämt oss för att vi inte bara kan och vill vinna allsvenskan: vi SKA vinna allsvenskan!
Ett uttalande som möttes av entusiastiska applåder.
Övriga mål: MFF satsar på att vinna Svenska cupen, ungdomslagen ska vara i final i alla klasser, U21-laget ska vi ta tillbaka SM-titeln, MFF-ungdomarna ska klara skolan, en tydlig och vägvinnande organisation ska implementeras.

Stort intresse kring många val
Efter Pelle Svenssons dragningar var så dags för de punkter på dagordningen som – sannolikt – lockat den stora uppslutningen till mötet: valen. Till- och sammansättningen av MFF:s styrelse har under hösten och vintern varit föremål för stort engagemang och intresse från flera medlemsgrupperingar – framför allt den så kallade Framtidsgruppen – som också haft en dialog med MFF:s valberedning.  Halva styrelsen – fyra ordinarie platser – och båda suppleantplatserna var uppe till val, samtidigt som det sedan januari – då Bengt Madsen aviserade att han inte hade för avsikt att ställa upp till omval – stått klart att klubben skulle få en ny ordförande (ordförande väljs på ett år, ledmöter och suppleanter på två). Valberedningen har arbetat intensivt med att lyssna och hämta in synpunkter och förslag, skapa sig sina egna och vara i kontakt med tänkbara namn.

Håkan Jeppsson ny ordförande
Valberedningen nominerade vice ordförande Håkan Jeppsson till ny ordförande, vilket årsmötet biföll – och valde enhälligt Håkan till mannen att axla den mantel som förutom Bengt Madsen tidigare burits av bland andra Fritz Landgren, Eric Persson och Hans Cavalli-Björkman.
– Jag tackar stort för förtroendet och är stolt och otroligt glad för att ha blivit vald till
ordförande i Malmö FF – det kanske finaste uppdraget man kan få i Malmö, sa Håkan Jeppsson.
– Det är inget lätt uppdrag, det är ett uppdrag man måste vara otroligt ödmjuk inför. Jag garanterar inga guld, men jag garanterar att jag personligen och styrelsen kommer att göra allt vi kan för att vårt fotbollslag och vår förening ska ha alla förutsättningar att både vinna SM-guld och ta sig ut i Europa.

Brorman MFF-styrelsens första kvinna
Valberedningens ordförande Per Ågren berättade för årsmötet om det arbete och de överväganden som låg till grund för nomineringarna till styrelsens poster. Av de fyra ordinarie platserna stod nu tre tveklöst öppna för nya namn efter att Krister Kristensson och Christer Persson också avstått från att ställa upp för omval och Håkan Jeppsson ”uppstigit” till ordförande. Valberedningens förslag: omval av Ingemar Erlandsson, inval av suppleanten Per Eliasson och nyval av Anders Pålsson och Carina Brorman. Årsmötet valde enhälligt de tre herrarna, medan Rolf Nilsson, företrädare för Framtidsgruppen, begärde votering och förde fram Mikael Brandrup som motkandidat till Brorman. Efter votering medelst handuppräckning stod det dock klart att valberedningens förslag vann störst förtroende hos årsmötet – och därmed tar för första gången en kvinna plats i MFF-styrelsen.
På suppleantplatserna valdes Lars Kongstad om, medan Björn Bergman valdes in. Läs mer om de nya namnen i MFF-styrelsen här.

Jubileumsmatch?
Under punkten Övriga frågor fanns den här gången bara en, och den ställdes av medlemmen Leif Andersson:
– Var det inte meningen att MFF under 2010 skulle möta ett europeiskt storlag för att fira hundraårsjubileet?
Pelle Svensson:
– Vi jobbar på det och hoppas få ihop det. Samtidigt vågar vi inte ta för stor ekonomisk risk; det måste gå ihop sig, och det är inte helt lätt. Det blir antingen i maj eller i juli – om vi får ihop det.

Bengt Madsen hedersordförande
Den första av sex inkomna motioner föreslog att Bengt Madsen utses till hedersordförande, ett förslag årsmötet biföll med ett samfällt, rungande ”ja!” och en stående ovation.
Bengt Madsen:
– Ett stort tack till er allesammans. Jag har inget gott råd att ge den nya styrelsen som nu tar ansvar, däremot ger jag vidare det råd jag fick av Hans Cavalli-Björkman när jag själv tillträdde och som jag alltid följt: se till att de viktiga styrelsebesluten blir enhälliga. Lycka till! Mitt hjärta kommer att fortsätta vara blått, och jag kommer att göra vad jag kan för att ska bli framgång i fortsättningen, utan att lägga mig i verksamheten. Tack för mig, tack ska ni ha!

Övriga motioner innehöll bland annat förslag om en stadgeändring till förmån för årsmöte i mars istället för februari – som årsmötet biföll – samt flera förslag syftande till översyn och omarbetning av stadgarna i sin helhet; årsmötet biföll styrelsens tillsättande av en arbetsgrupp för detta ändamål.

Priser och stipendier
I sedvanlig ordning delades också ett antal stående priser och stipendier ut.
Sex stycken medlemmar belönades för 25-årigt medlemskap (inträdesår 1984) och två stycken för 50-årigt (inträdesår 1959), tillika två trotjänare i klubben: Einar Malmborg och Bertil Pode.

FV:s minnespris för framstående pojke gick till Tobias Lewicki och för framstående junior till Pelle Holm. Folksams vandringspris för lovande 15-åring till Dino Islamovic, Guldlagets stipendium till lovande 16-åring till Amin Nazari, Guldlagets vandringspris till bästa junior till Muamet Asanovski, Malmö Idrottsjournalisters Klubbs vandringspris till framstående ungdomsledare till Per Olsson och priset ur Axel Johanssons minnesfond till Tobias Malm och Hicham Ali.

Därtill del delades MFF:s förtjänsttecken i guld ut till styrelsens ledamot och en av Nätverkets ”founding fathers”: Erling Pålsson.

Jubileumsutmärkelser
En rad extra utmärkelser delades ut med anledning av 100-årsjubileet.
Diplom: Johannes Alstad, Malin Göransson, Patrik Jandelin, Anne-Maj Jansson, Tome Kackarovski, Magnus Svensson.
Bronsmedalj: Jan Hybelius, Roland Johansson, Anders Lindberg, Anders Lindsjö, Gilbert Saddah, Barbro Sandor, Hans Zielinski, Patrick Winquist.
Silvermedalj: John Abrahamsson, Per Eliasson, Pontus Hansson, Lars Kongstad, Curt Mårtensson, Christer Persson, Bernt Åke Petersson.
Guldmedalj: Lennart ”Lill-Kick” Svensson, Staffan Tapper.
Ständigt medlemskap: Yvonne Bjerkenlöv, Jan-Olov Kindvall.
Ständig ledamot: Erling Pålsson.
Ständigt hedersledamotskap: Bo Malmquist.

Slutligen några utmärkelser från Skånes Fotbollförbund. Diplom för föreningsfunktionär: Jan-Olov Kindvall, Anders Lindsjö. Diplom: Robert Fransson, Roland Johansson, Barbro Sandor. Bronsplakett: Krister Kristensson. Silverplakett: Ingemar Erlandsson, Bo Malmquist.

Björnkram och skånskt leve
Efter att klubbsången ”MFF:are är vi alla” traditionsenligt sjungits avslutade Bengt Madsen årsmötet och lämnade med en björnkram över ordförandeklubban till sin efterträdare Håkan Jeppsson. Nye ordföranden fullbordade successionen med några varma ord (ordentlig avtackning sker senare) om Bengt.
– Efter det enorma arbete och efter den period som Bengt har lett klubben, så har vi byggt upp en mycket, mycket stark förening. Jag vet hur du har slitit för klubben, och jag vet ingen som lever, tänker och drömmer Malmö FF så mycket som du. Klubben har otroligt mycket att tacka dig för, sa Håkan Jeppsson, och avslutade årsmötet med att utbringa ett trefaldigt skånskt leve för de som nu lämnat styrelsen.

Och därmed var det största årsmötet i MFF:s alldeles, alldeles strax hundraåriga historia avhållet. Mer än sexhundra medlemmar på plats (501 röstberättigade varav 54 via ombud) är ett smått fantastiskt antal – tre gånger så många deltagare som de senaste åren, fler än någonsin tidigare. I vår egen, fantastiska stadionanläggning, med starkt engagemang för föreningens styrelse och väg till nya framgångar, och med uppnått samförstånd om dess inriktning – bättre avstamp till nästa MFF-århundrade är svårt att tänka sig.

Antecknat av Tobias Christoffersson