Från årsmötet

Publicerad 19 februari 2006

Mycket folk, god stämning och framtidstro kännetecknade Malmö FF:s årsmöte 2006 – med den rekorderliga ekonomin, den nya arenan och det spännande fotbollsåret i sikte som huvudsakliga trivselfaktorer. Men ståplatsernas framtida vara eller icke vara är fortfarande en het potatis.

Runt tre hundra personer samlades i fredags kväll i Hotel Hiltons stora sal för att avhålla Malmö FF:s årsmöte; av dem var 269 röstberättigade medlemmar.

Rekordekonomi ifjol – tuffare i år
Som brukligt inleddes mötet med ett anförande av ordföranden; Bengt Madsen gav sin syn på året som gått och på den framtid som väntar. Bengt Madsen konstaterade att fotbollsåret 2005 började i dur och slutade i moll, från turneringssegern i Turkiet till femteplatsen i allsvenskan, men kunde fortsätta med att konstatera att samma ur ekonomiskt perspektiv varit exempellöst framgångsrikt.
– Vår ekonomi har inte någonsin varit så god som nu. Vi gör ett rörelseresultat på 16 miljoner och en sammanlagd vinst på 32 miljoner – det ska vi glädjas åt.
Bakom det fina rörelseresultatet ligger framgångsrik kostnadskontroll i organisationen, men framför allt förstås extraintäkterna från det internationella spelet – och sådana blir det inga 2006.
– Det blir betydligt tuffare i år. Kravet för 2006 är att vi går plus minus noll på verksamheten, det vill säga exklusive spelaraffärer, underströk Bengt Madsen.

Tung trio stärker talangjakten
Han varnade de församlade medlemmarna för kvällspressens lögner (genom att åberopa några talande exempel) och berättade om den Patrik Anderssons fond som instiftats och tillförts en halv miljon kronors grundplåt. Fonden ska främja utbildning av talanger och ungdomsledare, och Patrik ska arbeta med den – även om hans framtida roll i klubben inte är helt klar.
Bengt Madsen framhöll att klubben nu mer aktivt än tidigare jobbar på att få in fler gamla MFF:are i verksamheten, och tog upp det kanske viktigaste exemplet.
– Scoutingen har inte fungerat riktigt tillfredsställande sedan Inge Blomberg lämnade sin post i MFF, sa Madsen, och avslöjade att en respektingivande trojka är på gång att axla Inges fallna mantel: planer finns på att Krister Kristensson, Roy och Patrik Andersson ska hjälpa ungdomsansvarige Staffan Tapper att hålla ögonen på lovande talanger.
– Jag vill tacka alla som jobbat för MFF 2005, medlemmar och styrelse. Jag känner att alla brinner för föreningen – och det är så det ska vara.

Ekonomi
Styrelseledamot John Abrahamson gav liksom ifjol en översikt av årsredovisningen och det ekonomiska läget – kvällens kanske angenämaste uppgift. Med 32 miljoner i kassan har MFF nått – den länge och för många idrottsklubbar närmast utopiska – målsättningen, ja drömgränsen, att hälften av kapitalet ska bestå av likvida medel, det vill säga kassa, reda pengar på banken.
– Vi har inte längre behov av att samla mer pengar på hög, sa John Andersson och förklarade att den marginal och buffert som nu finns är tillräcklig – och att nya vinstkronor därmed med tillförsikt kan användas till investeringar. (För närmare och exakta uppgifter kring föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisningen.)
John Abrahamson redogjorde också för riskkapitalbolaget Pildammarna, som bildades för att möjliggöra köpet av Afonso. Varför MFF själv äger en fjärdedel av aktierna i ett sådant bolag förklarades med att denna post helt enkelt inte lockat investerare vid tidpunkten; MFF avser sälja sin del under året. Då det förekommit många rykten och spekulationer kring Pildammarna kom förslag om upprättande av en vitbok för att öppet och en gång för alla redovisa hur bolaget fungerat.
Årsmötet godkände den ekonomiska årsredovisningen, fastställde resultat- och balansräkning efter revisorns tillstyrkande och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Medlemsavgiften beslutades också kvarstå oförändrad.

Verksamhetsplan 2006
Styrelsens suppleant Pontus Hansson gick översiktligt igenom MFF:s verksamhetsplan för 2006. De sportsliga målsättningarna blir att vinna allsvenskan och svenska cupen; anställningen av Sören Åkeby som tränare, den kvalificerade ledarstaben kring honom samt en spelartrupp bestående av 21 utespelare, 2 målvakter och 7 ungdomsproffs är medlen att nå dessa mål. På ungdomssidan, som fått en ny organisation ledd av Staffan Tapper, förblir huvudmålet för elitdelen att utveckla spelare, men resultatmålen att vinna juniorallsvenskan och pojkallsvenskan inskärptes. Breddverksamhetens mål blir att bredda verksamheten ytterligare, verka för laganda och social fostran och fortsätta arbetet i befintliga projekt. Föreningen kommer också att på alla plan arbeta med den nya fotbollsarenan samt utveckla samarbetet med IMG

Motioner
Inga förslag från styrelse eller medlemmar fanns att behandla.

Val till styrelsen 2006
Valberedningens ordförande Bernt-Åke Pettersson slog fast vikten av att Malmö FF:s styrelse har en bred kompetens för att klara av att möta de svårigheter som väntar, och lotsade årsmötet genom sina förslag, som alla i tur och ordning godkändes. Bengt Madsen omvaldes som ordförande. Halva antalet övriga styrelseledamöter, närmare bestämt Ingemar Erlandsson, Krister Kristensson, Christer Persson och Håkan Jeppsson valdes om till en ny period på två år. Då styrelseledamoten Michael Karlsson av arbetsmässiga och privata skäl valt att avgå, blev ett fyllnadsval nödvändigt; suppleanten Pontus Hansson valdes till ordinarie ledamot på ett år. Två nya suppleanter valdes in i styrelsen, Per Eliasson och Lars Kongstad. Per Eliasson är verksam inom energibranschen, ursprungligen smålänning, numera bosatt i den MFF-politiskt korrekta orten Bjärred. Lars Kongstad är advokat, och fick för årsmötet medge att han är född i Helsingborg, men försäkrade att han flyttat därifrån sedan länge och
betraktar sig som malmöit. Föreningens revisor sedan ett antal år tillbaka, Irene Carnemalm, ställde inte upp för omval, istället valdes Torbjörn Svensson till ny ordinarie revisor.
– Du har valt att dra dig tillbaka när resultaten ser som bäst ut – det är så proffsen gör! sade Bengt Madsen när Irene Carnemalm senare under årsmötet avtackades med en kristallboll.
Slutligen valdes ledamoten i valberedningen Curt Mårtensson om på tre år.

Vinnarkulturen viktig i ungdomsarbetet
Under punkten Övriga frågor passade några representanter för föreningen på att redogöra för olika delar av verksamheten. Staffan Tapper berättade om den nya organisationen för ungdomsverksamheten och lite om sina egna tankar kring den.
– Jag har på håll följt MFF:s ungdomsarbete under ett antal år, och det är något jag har saknat: lite gammal vinnarkultur. Vinstens betydelse. En del av utbildningen är att kunna hantera vinsten, att lära sig vinna, ha vinnarskalle. Alltså, vi är MFF – det finns inget mellanting, sa Staffan Tapper bland annat, och det kan väl lugnt sägas att de orden föll i god jord.

Den nya arenan
Styrelseledamoten Christer Persson informerade årsmötet om arbetet med den nya arenan, och kunde berätta att strävan för närvarande är inriktad på att skapa en arena med 28 000 platser snarare än de 24 000 man initialt utgått ifrån. Utöver att bereda plats för en större MFF-publik skulle just 28 000 platser också göra det möjligt att arrangera till exempel EM-matcher. Fyra arkitektkontor – Berg, White, Wingårdh och Samark – jobbar på varsitt förslag till utformning av arenan, förslag som ska vara färdiga till månadsskiftet april/maj.
Frågan om ståplatsernas vara eller icke vara på en ny arena väckte årsmötets enda och livliga diskussion. Flera medlemmar begärde ordet och visade att frågan ännu är såväl kontroversiell som öppen för många olika perspektiv och ställningstaganden.

MFF:are är vi alla
Vidare informerade styrelseledamoten Håkan Jeppsson om avtalet och samarbetet med IMG, medan Sören Åkeby pratade lite om försäsongen så här långt, presenterade nyförvärven och slog fast det stora målet:
– Vi måste vara med och slåss om guldet. Vi ska stå på Stortorget i oktober och lyfta pokalen. Då kan vi stå och vinka till varandra!
Årsmötet rundades av med sedvanliga prisutdelningar, där bland annat 15 medlemmar uppmärksammades för 25-årigt medlemskap och Olof Persson för att ha passerat 300-matchersgränsen.
Efter att Einar Malmborg stämt upp till församlingens traditionsenliga avsjungande av klubbsången ”MFF:are är vi alla” avlutade Bengt Madsen ett årsmöte som sammantaget andades stolthet, tillförsikt och framtidstro.

Text: Tobias Christoffersson
Foto: Peter Arildsson