Från årsmötet

Publicerad 14 mars 2008

Cirka 250 medlemmar samlades på Hotell Hilton på skottdagen 29 februari för att övervara Malmö FF:s årsmöte 2008. Det blev en lugn och relativt snabbt avklarad tillställning i bästa samförstånd. Här följer en fyllig sammanfattning av tilldragelserna.

Tyst minut för Anders och Inge
Mötet inleddes med en tyst minut för de nyligen bortgångna Anders Svensson och Inge Blomberg.
– Två stora spelare och ledare har lämnat oss under 2007: Anders Svensson och Inge Blomberg, sa ordförande Bengt Madsen, och berättade lite om var och en av de båda.
– Anders Svensson kom till Malmö FF som 17-åring från Teckomatorp, debuterade i allsvenskan när han var 18 år gammal i en match mot IFK Malmö som vi naturligtvis vann med 3-0. Sedan blev Anders 21 år gammal proffs i PSV Eindhoven, där han också blev holländsk mästare. 1967 kom han tillbaka till MFF, och var som lagkapten med om att vinna både serie- och cupguld. I styrelsen gjorde Anders en utomordentligt fin insats under många år, närmare bestämt mellan 1983 och 2002.
– Inge var absolut, tveklöst en av våra största ledare genom åren. Han hade stor lidelse och ett stort hjärta för Malmö FF. Hans ödmjuka stil gjorde honom mycket omtyckt i alla läger i fotbollsvärlden. Som spelare gjorde han sex A-lagsmatcher, efter fotbollskarriären började han som ungdomskonsulent och tog bland annat på sig uppgiften att – som han själv sa – ”leta gräddbullar” i hela landet. Inge verkade som kanslichef fram till sin pensionering 1994.

”Ett år på gott och ont”
Efter den tysta minuten höll Bengt Madsen ordförandens traditionsenliga inledningsanförande.
– 2007 var ett år på gott och ont. Det dåliga var förstås A-lagets placering; att till slut hamna på en niondeplats är långt från godkänt. Vi har såväl i skrift som på medlemsmötet öppet diskuterat fjolårets problem, och konstaterat att det dåliga resultatet hade många orsaker. Nu gäller det att se framåt. Vi har utan tvekan ett mycket spännande 2008 framför oss.
Bland det goda framhöll Bengt Madsen arbetet på ungdomssidan med många framgångar och engagerade ledare, satsningen på Fotbollsakademin, arbetet med att utveckla organisationen – och den starka ekonomin.
– MFF står starkt på U-sidan, och vi kan också konstatera att vi står på en stabil ekonomisk grund. Det var inte så många år sedan vi saknade pengar i kassan och hade en dålig ekonomi. Idag har vi satt in nästan 35 miljoner i aktiekapital i det fastighetsbolag som vi är med och deläger. Trots att vi har gjort detta har vi en likviditet på nästan 40 miljoner, och ett eget kapital på 104 miljoner kronor, sa Bengt Madsen.

Supporterkommitté och fadderverksamhet
Bengt Madsen gick vidare med att ge MFF Support en eloge och berätta lite om huvudföreningens samarbete med supporterföreningen.
– Det är bara med gemensamma krafter vi kan föra den här föreningen vidare. Vi har mycket täta kontakter med MFF Support, och jag är övertygad om att en öppen dialog bara kan vara till gagn för oss alla. Därför har vi också – på MFF Supports initiativ – bildat en supporterkommitté, där vi kan bolla synpunkter, önskemål och idéer med varandra. MFF Support har också ställt upp på en fantastisk idé som vi lekt med i många år, men där vi inte nått fram själva: fadderskap för spelare som kommer hit utifrån. Här ska familjer med anknytning till MFF Support ta hand om den enskilde spelaren, sa Bengt Madsen.

Styrelsens årsberättelse
Styrelseledamot John Abrahamsson föredrog styrelsens årsberättelse. För alla detaljer om och utgörlig redogörelse för MFF:s ekonomi 2007 hänvisas till årsredovisningen, här bara ett par noteringar. Vid årets utgång har klubben ett kapital på 104 miljoner och 39 miljoner i kassan. Under året gick själva verksamheten med en liten förlust, rörelseresultatet slutade med drygt 0,4 miljoner i förlust.
– Vi har en stark finansiell ställning, som hjälper oss att gå in i det nya stadion. På ”nedersta raden” blev det en förlust med 400 000 2007. Vi har som målsättning att gå noll eller plus varje år i själva verksamheten. Det lyckades vi inte riktigt med, men med tanke på den storlek vår ekonomi nu har kan 0,4 miljoner kanske ändå betraktas som nära, sa John Abrahamsson.
Vad gäller intäktssidan konstaterade John Andersson att klubben 2007 sålde spelare för betydligt mindre belopp än åren dessförinnan (”ingen Mackan och ingen Afonso”), medan övriga intäkter i stort sett är oförändrade.
– Kostnaderna har ökat, med nio miljoner kronor – vilket helt och hållet är personalkostnader. Vi har börjat bygga den organisation som krävs för att ta hand om nya stadion, och så har spelartruppen blivit lite dyrare. Personalkostnaderna kommer att fortsätta öka nästa år, sa John Abrahamsson.

Om Pildammarna Invest
Efter årsberättelsen dröjde John Abrahamsson ett slag vid Pildammars Invest, det riskkapitalbolag som bildades 2004 för att göra värvningen av Afonso Alves möjlig, då många medlemmar har haft frågor och funderingar kring bolaget. Under året tecknades ett nytt avtal med Pildammarna Invest, varvid delägarna förde över hela det vinstandelstillskott på 6,4 miljoner kronor som fallit dem till del enligt det tidigare avtalet till klubben. Under året sålde också Malmö FF sitt 25-procentiga ägande i Pildammarna Invest under året och är alltså inte längre delägare.
Den vanligaste frågan om Pildammarna Invest: varför tar klubben in mer pengar från riskkapitalbolaget när klubbkassan är så pass välfylld?
– Med tanke på de åtaganden vi har de närmaste åren med stadion är vår kassa inte så välfyld som den kan verka. Vi hade 39 miljoner vid årsskiftet; därefter har vi stoppat in ytterligare tio miljoner i eget kapital i stadion, och vi kommer att behöva stoppa in 15 miljoner till som säkerhet för lånen på stadion. Då är vi genast nere i femton miljoner, sa John Abrahamsson.

Riskkaptial behövs – även framöver
Samtidigt måste fortsatta investeringar göras i organisationen, kostnadsökningar som inte genererar intäkter förrän nästa år.
– Det finns en stor risk att vi under året kommer att gå med förlust, en ”planerad”, medveten förlust. Men vi är nere på nivåer i kassan som vi måste ha som marginal – vi vill inte plötsligt stå med en tom kassa, det vore förödande. Så, därför behöver vi hjälp med riskkapital också framöver, när vi vill göra större spelaraffärer, förklarade John Abrahmansson, och tillade:
– Lite lustigt är att Pildammarna från början bildades för att finansiera köpet av Afonso Alves, men när han såldes fanns inget gällande kontrakt med Pildammarna längre – så den försäljningen fick Pildammarna inte någon del av.

Biljettpriser och årskort
Många medlemmar undrar naturligt nog också ”hur det blir” med biljetter, biljettpriser och eventuella förturer till platser vid övergången från Malmö Stadion till Swedbank Stadion. Styrelseledamot Pontus Hansson berättade att en arbetsgrupp sedan några månader är tillsatt för att arbeta med sektionering, förturer och priskategorier på Swedbank Stadion, och att information kommer att gå ut till årskortsinnehavare samt publiceras på hemsidan så fort detta arbete är klart.

Verksamhetsplan för 2008
Pontus Hansson föredrog också verksamhetsplanen för 2008, som fastställdes av årsmötet.
– Huvudpunkten i verksamheten är – vilket inte är helt överraskande – att spela fotboll, och det ska vi göra i allsvenskan och Svenska cupen, men tyvärr inte i några andra sammanhang efter det bedrövliga fjolåret. Målsättningen är att klara oss bättre den här gången – den exakta sportsliga målsättningen överlåter vi i styrelsen åt den sportsliga ledningen att fastställa. Vi har nya tränare som vi tror mycket på, och vi kommer att satsa på en närmare koppling mellan seniorverksamheten och ungdomsverksamheten. Det är vår absoluta målsättning att det inom de närmsta åren ska komma in ett betydande inslag av egna talanger i A-laget, sa Pontus Hansson.
Pontus nämnde också övergången till från Malmö Stadion till Swedbank Stadion, utveckling av organisationen bland annat med förstärkning på marknads- och informationssidan, Supporterdialogen och Supporterkommittén som viktiga inslag för året, och poängterade avslutningsvis:
– Vi ska inte bara slå oss till ro och invänta 2009 och Swedbank Stadion, utan fortsätta arbeta aktivt för att förbättra allting runt matcherna även under 2008.

Tre förslag till årsmötet
Till årsmötet hade två regelrätta motioner och ett förslag inkommit.
1) Utmärkelse för 50 års medlemskap. Idag får den trogne medlemmen en nål efter 25 års medlemskap – medan 50 års medlemskap inte nämns eller uppmärksammas särskilt, man får ”i det tysta” fritt medlemskap livet ut. Visst borde 50-årigt medlemskap hedras särskilt?
Med anledning av motionen har styrelsen beslutat att från och med nästa årsmöte dela ut ett inramat diplom som bevis på 50-årigt medlemskap. Även de som tidigare inte fått kommer att hedras med ett. Årsmötet biföll förslaget med eftertryck.
2) Redovisning av åskådare på matcherna. En motionär föreslår att klubben bör redovisa åskådarantalet vid matcherna efter antalet sålda biljetter, inte antalet människor som är verkligen är på matchen. Förslaget gillades inte, men årsmötet beslöt att MFF:s marknadsavdelning skulle ta frågan till sig och besvara den. Svaret, som sedan dess publicerats på hemsidan, avböjer förslaget av främst två anledningar:
a) Förslaget är principiellt fel då det man redovisar inte är publiksiffran. Antalet sålda biljetter och årskort är främst intressant ur ekonomisk synvinkel.
b) Malmö FF har alltid redovisat antalet åskådare som fysiskt är på matchen och så gör även andra föreningar inom SEF(Svensk elitfotboll). Alla jämförelsetal historiskt och mot andra klubbar skulle bli felaktiga.
3) Information om styrelsens vision och stategi. Slutligen inkom ett förslag om att styrelsen blir bättre på att informera sina medlemmar om sina visioner och strategier, att dessa sätts på pränt årligen. Ordförande Madsen svarade att styrelsen tar förslaget till sig.

Medlemsavgift och val
Även vid årets årsmöte beslutades medlemsavgiften förbli oförändrad. Därefter genomfördes ett antal val. Bengt Madsen omvaldes som ordförande på ett år, styrelseledamöterna Håkan Jeppsson, Krister Kristensson, Ingemar Erlandsson och Christer Persson omvaldes alla på två år. Till första suppleant valdes Per Eliasson om på ett år och som andra Lars Kongstad. Revisorn Torbjörn Svensson omvaldes på två år, samt revisorssuppleanterna Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson på ett år. Valberedningens ordförande Berndt-Åke Pettersson valdes om på tre år.

Övriga frågor
Två särskilt uppskattade inslag under årsmötet kom under punkten Övriga frågor. Då berättade först arenachef Mats Engqvist (VD för det av MFF ägda evenemangsbolaget, för att vara helt korrekt) under rubriken ”Den stora drömmen” utförligt om Swedbank Stadion, och sedan visades en videohälsning från Florida med Roland Nilsson och Hans Gren. Inga övriga frågor över huvud taget väcktes av auditoriet – som sagt, ett lugnt årsmöte…

Prisutdelningar
I sedvanlig ordning delades under årsmötet också en rad priser ut, framför allt till lovande ungdomsspelare. Först hedrades dock nio närvarande medlemmar för 25-årigt medlemskap i föreningen.
Marko Mitrovic (J) fick FV:s pris till framstående pojke, Marko var dock iväg på landslagsläger och kunde inta ta emot priset själv. Jasmin Sudic (J) fick FV:s pris till framstående junior. Alex Nilsson fick Folksams vandringspris till lovande 15-åring (Alex också iväg på landslagsuppdrag). Muamet Asanovski (J) tog emot Guldlagets stipendium till lovande ungdomsspelare. Agon Mehmeti (A) fick Guldlagets vandringspris till bäste junior. Tome Kackarowski fick Malmö Idrottsjournalisters Klubbs (MIK) vandringspris till framstående ungdomsledare. Ruben Grönevik (J) och Erdin Demir (J) fick pris ur Axel Johanssons minnesfond. Slutligen fick Anders Andersson en klocka för 300 spelade matcher.

Efter prisutdelningen avslutades årsmötet på traditionsenligt vis med klubbsången ”MFF:are är vi alla” – varfefter medlemmarna skingrades för eftersits eller promenad hemåt i malmökvällen.

Antecknat av Tobias Christoffersson

Fotnot: Referenten beklagar det sent inkomna referatet av årsmötet, en omgång influensa kom dessvärre emellan.