Frågor om den nya Stadion på medlemsmötet

Publicerad 29 november 2006

Här presenteras ett utdrag från senaste medlemsmötet. Frågor som rör den nya Stadion.

ÖVRIGA FRÅGOR

Flera frågeställare påpekar att kommunikationen mellan klubb och medlemmar har klara brister. Framför allt omtalas en undermålig hemsida, men även informationen kring arenaprojektet.
Bengt Madsen:
– Vi tar till oss att det finns ett missnöje med informationen. När det gäller information om den nya arenan så har vi gått ut och informerat när det har hänt något väsentligt. Det är – fullt naturligt – en lång process inom den kommunala förvaltningen att få fram ett bygglov för ett nytt stadion, ett ny stadion som hela tiden förändras; det kommer hela tiden nya synpunkter, materialpriserna har gått upp med 40-50 procent sedan vi började, massor av problem dyker hela tiden upp. Vi har gjort bedömningen att så länge det löper på och inga väsentliga nyheter finns att berätta, så går vi inte ut med något. Vi skulle kunna göra någon form av månadsrapport, ett månadsbrev till exempel, där vi går ut med den information vi har.

Hur långt har arenaprojektet kommit? Finns det färdiga planer på hur den nya arenan kommer att se ut?
– Nej, det finns det inte idag, inga färdiga ritningar. Förutsättningarna ändras som sagt hela tiden, framför allt på grund av materialpriserna. Arkitekter och konstruktörer får in anbud från underleverantörer som är dyrare än de var för ett år sedan, och då måste vi se över – kan vi ändra på materialet, kan vi ändra exteriören, kan vi skära mer på antalet sittplatser? och så vidare. Det pågår ett intensivt arbete. Som det ser ut nu, precis just nu för dagen, så får vi sex tusen ståplatser på ett etage som kan konverteras till tre tusen sittplatser vid en internationell match. Sedan får vi 19 800 sittplatser. Men den slutliga ritningen finns ännu inte. Men tidsschemat håller! Allt har flutit igenom de kommunala instanserna, och projektet kommer att ställas ut i januari så att malmöborna kan säga sitt. Blir det inga överklaganden som man tar hänsyn till, så blir det byggstart första veckan i mars månad 2007. Och går allt som det ska under resans gång kommer arenan att stå klar och gräsmattan ligga ute i januari 2009.

Vilken blir MFF:s del i ägandet av den nya arenan? Det har sagts att ett särskilt arenabolag ska bildas?
– Bolaget finns, men PEAB, Sydtotal och Malmö FF har ännu inte spikat hur mycket respektive part ska ha i aktiekapital. Det är vi i Malmö FF som själva bestämmer hur mycket vi vill ha. Vid ett antal tillfällen har jag sagt att styrelsen är överens om att vi ska ha en ”corner position”, vi ska ha 10 procent i bolaget. Men vi har börjat diskutera i andra banor. För vi har ju idag cirka 40 miljoner på ett bankkonto som tickar med cirka 2 procents ränta. därför har vi börjat fundera å att sätta in 20, 25, 30 miljoner i stadionbolaget för att få bättre avkastning på våra pengar.

Tobias Christoffersson