Forumets framtid?

Publicerad 04 september 2001

Forum på www.mff.se är en viktig plats för utbyte av information, debatt och åsikter. För alla fans, naturligtvis, men också för MFF som kunnat pejla stämningen ute hos alla himmelsblå.

Kvaliteten på inläggen har dock på senare tid drastiskt urvattnats och den konstruktiva positiva och negativa kritiken och debatten har fått stryka på foten för personangrepp, hätska påhopp och uppmaningar om sådant MFF absolut inte kan stå för.

Alla åsikter har i yttrandefrihetens namn ett värde men på vår officiella hemsida har vi förbehållit oss rätten att stryka inlägg som vi inte anser har något där att göra. Vilket också skett i viss utsträckning. En vidare försämring av kvaliteten kan i framtiden bli ohållbar och tvinga MFF att stänga Forumet. Det vore en väldigt oönskad utveckling för alla inblandade parter!

De som önskar uttrycka sig på sätt som alls inte föreningen som sådan kan ställa upp på ombedes göra det på annat håll. Internet är ett kraftfullt verktyg för den som önskar göra sin stämma hörd.

En diskussion om hur vi i framtiden ska kunna upprätthålla ett fungerande
forum bör initieras och åsikter om detta mottages tacksamt.