FN:s flyktingorgan och MFF inleder unikt partnerskap

Publicerad 13 december 2021 i MFF i Samhället,Nyheter

Malmö FF blir första svenska idrottsförening att göra utfästelser om att stödja flyktingars integration genom arbets- och idrottsmöjligheter.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, och MFF inleder ett partnerskap i syfte att stärka flyktingars integration och inkludering i Malmö genom idrottens förmåga att föra människor samman. 

Malmö FF åtar sig att öka antalet arbetstillfällen för flyktingar genom att anställa 50 flyktingar inom föreningens mat- dryck- och serviceorganisation till 2023. Därutöver kommer Malmö FF att, tillsammans med samarbetspartnern Malmö stad, skapa möjligheter för flyktingbarn och ungdomar att delta i initiativet Skolfotboll mot rasism. 

Samarbetet väntas leda till bättre integration och inkludering av flyktingar, vilket både gynnar samhället i stort och ger flyktingar möjlighet att återuppbygga upp sina liv och trivas i den nya hemstaden.  

MFF först i Sverige

Som den första idrottsföreningen i Sverige, har Malmö FF nu formellt lämnat utfästelser till en global plattform som drivs av UNHCR. Detta följer Malmö FF:s långa tradition av samhällsengagemang och socialt ansvarstagande. Fotbollsföreningen är starkt engagerad i att motverka rasism, stärka integration, bekämpa arbetslöshet och skapa mötesplatser för olika grupper i samhället. 

– Malmö är en stad full av möjligheter såväl som utmaningar. Malmö FF är en stark kraft i staden och vi har möjlighet att bemöta olika samhällsutmaningar och bli en del av lösningen, säger Niclas Carlnén, vd för Malmö FF.  

– Samhällsansvar är en del av vårt dna och vi har en rad av exempel i vår egen historia av att engagera oss för flyktingar. Till exempel räddade vår ordförande 7 000 danska judar från den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget. Malmö FF spelade också en roll 2015 när Malmö var dit många flyktingar först anlände. Det är naturligt för oss att engagera oss för den här gruppen. 

”Vi hoppas MFF kan inspirera andra”

På senare år har UNHCR ingått flera partnerskap med idrottsföreningar på lokal, nationell och internationell nivå. I juni i år skrev UNHCR på ett samarbetsavtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA om långsiktiga initiativ där fotboll används för att stödja och hjälpa människor på flykt. Att delta i idrott – med dess positiva betydelse för hälsa, välmående och inkludering – kan hjälpa flyktingar att bygga en bättre framtid.  

– Fotboll och idrott har en unik möjlighet att skapa gemenskap i samhället. När Malmö FF – årets svenska mästare i fotboll – nu tar ställning för flyktingar och åtar sig att stödja integrationsåtgärder är det betydelsefullt för både individer och för samhället, säger Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant i de nordiska och baltiska länderna.  

– Vi hoppas att Malmö FF:s starka och tappra engagemang kommer att inspirera andra idrottsklubbar i Sverige att följa deras ledning. 

Genom konkreta åtaganden för att främja flyktingars integration blir Malmö FF en del av ett globalt nätverk av bland annat regeringar, internationella organisationer, civilsamhället, näringslivet och forskningsvärlden för att förverkliga ambitionerna i den Globala flyktingpakten (Global Compact on Refugees) som FN:s medlemsstater enades om 2018. Flyktingpakten ska säkerställa ett bättre, mer solidariskt och hållbart bemötande av de rekordmånga människor som befinner sig på flykt i världen, bland annat genom att stärka flyktingars självtillit och inkludering. 

Sedan UNHCR i slutet av 2019 organiserade världens första Globala flyktingforum (Global Refugee Forum) har fler än 1 400 åtaganden om konkreta initiativ, projekt och stöd tillkännagetts. På så sätt har flyktingpaktens ambition lett till konkret förändring för de nu över 82 miljoner människor som är på flykt på grund av konflikt, våld och förföljelse.  

MFF medverkar i panelsamtal

Under måndagen kommer Malmö FF att medverka i ett panelsamtal tillsammans med andra idrottsförbund och idrottare med flyktingbakgrund för att diskutera hur flyktingars självtillit kan stärkas genom idrott. Samtalet pågår som en inledning till denna veckas högnivåmöte, High-Level Officials Meeting, som organiseras av UNHCR. En lång rad aktörer kommer att analysera de framsteg som gjorts sedan det Globala flyktingforumet och identifiera brister som bör åtgärdas för att uppnå lösningar för människor på flykt och deras värdsamhällen. 

Se panelsamtalet här.

huvudpartners

officiella partners