Ett tydliggörande gällande föreningens koppling till Näsfjället

Publicerad 09 mars 2022 i Nyheter

Malmö FF vill tydliggöra föreningens koppling till skidanläggningen Näsfjället i Sälenfjällen.

Vi vill först och främst betona att Malmö FF aldrig ägt eller drivit någon skidanläggning och Näsfjällets konkurs påverkar inte föreningens ekonomi.

Malmö FF har ej heller ägt aktier eller andelar i skidanläggningen och ej heller upptagit sådana i föreningens balansräkning. Konkursen drabbar således inte Malmö FF utan de spelare och ledare som valt att investera i skidanläggningen via sitt pensionssparande.

Bakgrunden till Malmö FF:s involvering i Näsfjällets konkurs är att föreningen utfäster pensioner till spelare och ledare. Utgifterna för dessa kostnadsförs löpande. För det rätta fullgörandet av dessa pensionsutfästelser betalar Malmö FF premier till av föreningen ägda depåer och kapitalförsäkringar, vilka är pantförskrivna till de spelare och den fotbollspersonal som erhållit utfästelser. Detta är ett sedvanligt och vedertaget upplägg.

I samtliga fall har Malmö FF överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i depåer och kapitalförsäkringar. Detta är således val och beslut som respektive fotbollsspelare och ledare självständigt gjort. Vidare har Malmö FF rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra sig inte enbart för pensionsutbetalning utan även för de skatter och avgifter som kan komma att belasta pensionsutbetalning vid betalningstillfället.

Malmö FF beklagar att de berörda spelarnas och ledarnas egen investering i Näsfjället så här långt inte gett någon avkastning. Föreningens förhoppning är att åtminstone viss del kan komma de berörda till godo.

huvudpartners

officiella partners