Ett intressant årsmöte.

Publicerad 15 februari 2007

Sällan har väl ett årsmöte till Malmö FF innehållit så många intressanta punkter som årets.
På fredagens årsmöte på Hilton Malmö City klockan 19.00 avhandlas en fantastisk ekonomi och en ny fotbollsarena.

Välkomna.

En redovisning av årsmötet kommer att presenteras på hemsidan under helgen.