Ett förtydligande om damfotboll i Malmö FF:s namn

Publicerad 07 maj 2007

Igår publicerades ett öppet brev gällande senaste tidens debatt gällande damfotboll och Malmö FF.

Här kommer ett förtydligande på en punkt i detta brev.

Med anledning av vårt öppna brev om damfotboll i Malmö FF:s namn vill vi förtydliga att Malmö FF, liksom uttalades i samband med
offentliggörandet av Ldb´s satsning, ser positivt på denna satsning på damfotboll. Satsningen tryggar damfotboll i Malmö på hög nivå många år framåt och är en positiv injektion.

Malmö FF har inte sedan MFF Dam blev egen förening 2004 vare sig diskuterat eller haft för avsikt att återföra damfotbollen till föreningen.

Malmö FF har avtalsmässigt garanterat att MFF Dam fått fortsätta använda namnet Malmö FF och vi har inte haft någon avsikt att säga upp detta avtal. Vi vill poängtera att beslutet om vilket namn tidigare MFF Dam ska ha ytterst är en fråga för damföreningen.

För styrelsen i Malmö FF

Bengt Madsen Håkan Jeppsson
Ordförande Vice ordförande