Dr Herbertsson del 5: Meniskskadan

Publicerad 08 december 2009

”Unga spelare kan vara tillbaka på fyra veckor efter en meniskoperation”

Den akuta meniskskadan hos unga är inte det samma som meniskskador hos medelålders och äldre. Meniskerna sitter som stötdämpare inuti knät. Det finns två menisker i varje knä, en inre på insidan av knät och en yttre på utsidan av knät. Utöver att vara stötdämpare hjälper de också till att stabilisera knät. De är formade som halvmånar och är elastiska för att ta upp stötar och skydda brosket inuti knät. Den inre menisken skadas 5 – 10 gånger så ofta som den yttre.

Kraftig vridning
Bland unga idrottare krävs det ofta en kraftig vridning eller tackling för att menisken skall skadas. Det blir då en spricka i menisken som gör att den inte blir liggande kvar på sin normala plats längre. Oftast ger det smärta och ibland upphakningar och till och med låsning av knät, så att man inte kan röra på knät alls. Ibland svullnar knät upp. Om man sticker i knät för att ta ut vätskan är det oftast inget blod alls i knät, utan det är en gul och normalt färgad ledvätska som gjort att knät svullnat upp. Är det den inre menisken som är skadad så har man smärta i ledspringan på insidan av knät. Ofta får man också kraftig smärta om man vrider till i knät eller får en smäll på framfoten som om man slagit en bredsida långt ut på denna.

Titthålsoperation
För att få rätt diagnos så kan man antingen göra en magnetundersökning (MRI) eller en titthålsoperation (artroskopi). Fördelen med MRI är att man inte behöver sövas för att göra undersökningen och man skadar inte heller knäleden på något sätt genom magnetundersökningen. Nackdelen är att man inte kan åtgärda själva skadan.
Att göra en titthålsoperation innebär oftast att man behöver sövas men det kan också göras i lokalbedövning om patienten inte är för känslig för smärta. Nackdelen är att det är ett operativt ingrepp och är diagnosen felaktig så har man ju varit inne i knäleden i onödan.
Finner man en meniskskada så kan man antingen ta bort den trasiga delen eller också sy ihop den om man har en viss sorts meniskskada. Tar man bort den skadade meniskdelen och den inte är allt för stor kan man oftast vara tillbaka igen och spela fotboll efter 4 – 6 veckor hos unga idrottare.
Syr man ihop menisken startar den riktiga rehabiliteringen först efter sex veckor och oftast är man inte tillbaka och spelar fotboll igen förrän efter 12 veckor. Det upplever ofta den professionelle eller aktive fotbollsspelaren som mycket lång tid och de vill därför gärna att man tar bort den trasiga delen även om det går att sy ihop den.

Nackdel mista menisken
Det är tyvärr en nackdel att ta bort menisken för man mister en stötdämpare och något som skyddar brosket i knät. Man ökar därför risken för att brosket förstörs i framtiden och detta gör att man redan efter tio år efter att menisken tagits bort kan se att brosknedslitningen startat i knät.
Det påstås att man på 60-talet tog bort meniskerna på engelska fotbollsspelare om man ändå gjorde någon form av operation på knät och meniskerna var hela för att de i framtiden inte skulle riskera någon meniskskada. Detta var ju att förstöra knät och öka risken för broskskador istället.
Innan man återgår till fotboll efter operation av meniskskadan skall man ha full rörlighet och styrka samt vara fri från smärta och svullnad under och efter träningen.
Den gamla mannens och kvinnans meniskskada är något helt annat än den unga idrottarens och ingår säkert i vårt normala åldrande. Här är det inte helt säkert att det gör nytta med någon operation.

AV: PÄR HERBERTSSON

Länk till Pärs profilsida på mff.se

Länk till tidigare artiklar i artikelserien:
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-12-01_Herbertsson_del4.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-27_Herbertsson_del3.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-24_Herbertsson_del2.aspx
http://www.mff.se/Aktuellt/Nyheter/2009-11-19_Herbertsson_del1.aspx