Domarskolan: När ska domaren döma för hands?

Publicerad 22 februari 2010

Hemsidan fortsätter att publicera artikelserien Domarskolan. Artiklarna publicerades för första gången i matchprogrammen säsongen 2009 men känns fortsatt aktuella.

Domarens åsikt och bedömning gäller  – det har vi lärt oss. Men vad ligger bakom bedömningarna och vad krävs för att domaren ska grunda och fatta rätt beslut? Det är enkelt att kritisera beslutet, dels när vi ser en situation och själv gör en bedömning och dels när vi får se en repris eller t.o.m. flera repriser från olika vinklar och håll.

Då vi som sitter framför TV eller på läktaren ser något så är det lätt att göra bedömningen av en specifik situation som vi väljer att följa. Är det en situation där bollen är inblandad så kan man ju kräva att domaren ska kunna se och bedöma den. Men ibland har vi synpunkter på att domarna inte har sett vad som hänt trots att det inträffade har skett utanför själva spelet kring bollen.
Det är svårt att begära att domarna ska kunna se allt. Även när det sker situationer i närkamp kring bollen så är det inte alla gånger så enkelt för domaren att alltid göra rätt. I dagens fotboll är spelarna skickliga på att förstärka och till och med filma och det göra domarens arbete betydligt svårare.

Rätt placerad
En förutsättning för att domarna ska kunna göra en riktig bedömning är att han är rätt placerad. Det är inte alltid så enkelt som man tror. Först och främst måste han vara bra tränad. Smidigt och snabbt ska han kunna förflytta sig över planen till rätt position. Det krävs god kondition för att kunna göra detta i minst 90 minuter.
Under perioder i matcherna kan spelet vända kvickt och bölja från sida till sida och för domarna gäller det att hinna med. Det krävs dock inte bara kondition och snabbhet. För att hamna i rätt position och därifrån göra rätt bedömning krävs det en hel del spelförståelse.
Då spelet t.ex. vänder gäller det för domaren att hitta bra löpvägar och att läsa spelet för att komma i så bra position som möjligt hela tiden. Det gäller att ha ett bra bedömningsavstånd, gärna nära spelet men med en bra överblick. De domare som är på rätt ställe vid rätt tillfälle är inte där av en slump. De har ofta tagit många bra beslut innan de kommit i en viss position. Alla dessa saker tänker vi kanske inte så ofta på. Vi tar liksom för givet att domaren ska se allt det som händer på planen.

Rätt bedömning
Om nu domaren fysiskt och spelförståelsemässigt är i rätt position så räcker ju inte bara det. De krävs en klok, regelrätt och rättvis bedömning i varje situation. Det är inte heller så lätt som man kan tro. I grund och botten har domarna alltid reglerna att luta sig mot och de är till för att följas.
För varje domare i varje fotbollsmatch gäller det att hitta en bra bedömningsnivå. Denna nivå ska passa de båda lagen och ska hållas jämn och stabil matchen igenom. Det blir enklare för spelarna och skapar trygghet när alla vet var gränsen går för juste och ojuste spel.

Vad är tillåtet?
Självklart är varje situation unik men när man pratar om bra bedömningsnivå så grundar man det i vikten av att tillåta spelarna att kämpa och använda sin fysik på rätt sätt. I fotboll är det tillåtet att tackla och närkamper är en självklar del av spelet. En domare gör massor med bedömningar under en match och för att kunna fatta så många korrekta beslut som möjligt så behöver domaren en stor portion spelförståelse. Vad är tillåtet spel och vad är otillåtet spel?
Egentligen spelar det ingen roll om spelaren har för avsikt att spela ojuste eller inte. Det är alltid resultatet av agerandet som domaren ska bedöma.
Många gånger händer det att en spelare inte fäller en annan med flit eller har för avsikt att spela ojuste. När en spelare missar bollen och råkar fälla sin motståndare så är det detta domaren måste bestraffa.

Handsbedömning
Ett undantag för detta är hands som alltid bjuder in till diskussion. När det gäller handsbedömning så måste man ha klart för sig att den alltid ska bedömas utifrån om handsen är avsiktlig eller oavsiktlig.
I reglerna står följande om hands: om en spelare avsiktligt tar kontakt med bollen med hand eller arm. Domaren ska ta hänsyn till följande:
• Handens rörelse mot bollen (inte bollens rörelse mot handen).
• Avståndet mellan motspelaren och bollen (oväntad boll).
• Handens position innebär inte nödvändigtvis att det är ett regelbrott.
• Att vidröra bollen med ett föremål som hålls i handen (kläder, benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott.
• Att träffa bollen med ett föremål som kastats (sko, benskydd, etc.) räknas som ett regelbrott.
Det finns omständigheter under vilka en varning för olämpligt uppträdande krävs då en spelare avsiktligt spelar bollen med handen:
• Avsiktligt och uppenbart spelar bollen med handen för att hindra en motspelare att få bollen.
• Försöker göra mål med hjälp av handen.
Härav framgår att det är uppenbart att man måste kunna skilja på bedömningen av hands jämfört med situationer och bedömningar av ojuste spel.

Lämna fördel
En domare som är rätt placerad och gör en riktig bedömning med stöd i reglerna kan nå ännu ett steg längre om han har is i magen och en väl utvecklad spelförståelse. Pricken över i:et är om domaren lämnar fördel. Han kan utnyttja en eventuell fördel om han avvaktar situationen och, som man brukar säga: Väntar och ser.
Ju högre nivå matchen spelas på ju skickligare är spelarna och de kan trots regelbrott ändå spela vidare. En skicklig domare lämnar en fördel som ger spelaren och laget en bättre chans att utnyttja i spelet än vad en ev. frispark hade varit. För att klara denna bedömning krävs erfarenhet, värderingsförmåga och mycket bra speluppfattning. Skulle en fördel utebli så har domaren alltid möjlighet att ta frispark istället. Fördel ska alltid vara bättre än frispark.

AV: PATRICK WINQVIST