Domarskolan: Handdator nästa för domarna

Publicerad 14 januari 2010

Hemsidan fortsätter att publicera artikelserien Domarskolan. Artiklarna publicerades för första gången i matchprogrammen säsongen 2009 men känns fortsatt aktuella.

Från det att visselpipan ljöd för första gången i slutet av 1800-talet har domarens hjälpmedel blivit fler och mer avancerade. Numera har de headset och öronsnäcka, signalflaggor och det är även på gång med en liten handdator som domarna testar.

Datorn ska ersätta anteckningsblocket och ytterligare förenkla domaren arbete. Domarna har också blivit fler och skiljedomarna har utvecklats och blivit assisterande domare.

Idén med en oberoende domare föddes 1880 då man för första gången använde en neutral person som rättskipare. Skiljedomarna, som tidigare används, behöll man och de fick bistå domaren. 1891 då domaren tilläts komma in på planen förvandlades skiljedomarna till linjemän. Trots det var det fortfarande så att spelarna tillfrågade domaren om hans beslut då de själva inte kunde komma överens. Inte förrän 1894 övertog domaren hela ansvaret och därmed befogenheterna att tillämpa reglerna fullt ut och verkligen döma fotboll.

Linjeman assisterande
Då offsideregeln förädlades fick de så kallade linjemännen mer att stå i. Linjemännen signalerade med flaggan när det var offside. Linjemännens viktigaste uppgift var – och är än idag – att kontrollera om bollen är i eller ur spel och bedöma vems inkastet är. Enligt de ursprungliga reglerna från 1863 skulle inkastet gå till det lag vars spelare först tog bollen.
Efterhand som åren gått har linjemännen fått mer och mer att säga till om. Det dröjde dock en del år innan man döpte om dem till linjedomare.
I slutet av förra seklet togs ett beslut av FIFA att de inte skulle heta linjedomare utan assisterande domare. Anledningen var att de med ökat ansvar och inflytande skulle assistera huvuddomaren och även döma matchen. De ska nu för tiden bland annat påkalla huvuddomarens uppmärksamhet då det begås regelbrott som deras kollega inte ser. De ska också underlätta huvuddomarens bedömning genom att endast vinka för offside då en spelare ingriper, stör eller vinner fördel.

Mål eller inte? 
Genom åren har det blivit allt mer uppenbart att huvuddomaren inte alltid själv kan se allt som sker på en fotbollsplan. Ofta behöver han ta hjälp av sina kamrater på linjerna. En av de mest uppmärksammade situationer och beslut som en linjedomare har tagit är ifrån VM-finalen den 30 juli 1966 mellan England och Västtyskland. Än i dag pratas det om denna situation. Var det mål eller inte och om det tvistar de lärde.
Vid ställningen 2-2 i den
100:e minuten av VM-finalen, slog den engelske mittfältaren Alan Ball en cross till Geoff Hurst som vände runt och skickade iväg bollen mot det västtyska målet. Bollen tog i ribbans undersida, studsade ner och sedan ut – men på vilken sida av den kritade linjen hade bollen landat?
Den engelske spelaren som var närmast bollen, Roger Hunt, trodde det var mål och sprang jublande därifrån, men det var många som tyckte att han borde stannat kvar och definitivt slagit bollen i mål. Tyskarna var rasande och övertygade om att det inte var mål och den schweiziske domaren Gottfried Dienst var osäker. Det var däremot inte den sovjetiske linjedomaren, Tofik Bakramov, han var rent av väldigt säker på sin sak och målet godkändes.
Till denna säsongen har man infört headset för domarna i allsvenskan

Testat i Europa
Under de senaste åren har man testat det i Europa och det har fallit väl ut. Att domarna kan kommunicera med varandra under matchen är till stor hjälp. De kan direkt ge varandra kommentarer och bestämda besked angående bedömning av situationer. Tidigare när de använde diverse tecken för olika saker kunde det lätt bli fel eller att man missade saker.
Det hände oftare att huvuddomaren behövde komma ut till den assisterade domaren och de skulle då prata om det som skett.
Fördelarna är många och systemet kommer med all säkerhet att utvecklas ytterligare.
Under ganska många år har domarna på elitnivå använt sig av så kallade signalflaggor. Dessa har varit till stor hjälp framförallt då när det gäller offsidesituationer.
Överhuvudtaget krävs det inte att huvuddomaren måste titta ut mot den assisterande domaren för att se om han har vinkat för något. Självklart gör han det ibland ändå men med signalflaggornas hjälp så trycker assisterande bara på en knapp på flaggskaftet och då vibrerar och piper den sändare som sitter på huvuddomarens arm så att han blir  uppmärksammad på att något hänt.

Fjärdedomaren
På elitnivå har man alltid en reservdomare om någon av de tre andra domarna behöver ersättas. Men det är inte bara av den anledningen som fjärdedomaren finns. En av hans viktigaste uppgifter är att se till att ledare och spelare följer bestämmelserna och uppträder på ett korrekt sätt i det tekniska området (vid bänkarna) och runt planen. Han ska också ombesörja att bytena sker på rätt sätt och sköta anteckningar av vad som händer.
Mycket av det som sker utanför spelplan och som huvuddomaren inte
kan hålla koll på ska fjärdedomaren ansvara för. På senare år han fjärdedomaren också fått befogenheter att till vis del döma i vissa situationer. 
Dock inte på samma sätt som de assisterande domarna men huvuddomaren kan ta hjälp av fjärdedomaren om han så vill. Liksom de tre övriga domarna är han utrustad med headset och kan kommunicera med sina kollegor under matchen.

AV: PATRICK WINQVIST