Domarskolan: Beivra brottningsmatcher i straffområdet vid hörnor

Publicerad 14 januari 2010

Med start idag startar vi en nygammal artikelserie på mff.se, Domarskolan. I matchprogrammen under 2009 skrev MFFs egen expert i ämnet, Patrick Winqvist, om olika ämnen rörande våra vänner i svart. Vissa av artiklarna är nu upp emot ett år gamla men bör inte blivit inaktuella för den sakens skull. Håll till godo!

Nytt år, nya regler och förtydligande av tolkningar. För varje år förädlas fotbollens reglemente för att göra den mer attraktiv och bättre.

Inför 2009 gör FIFA en total revidering av den internationella regelboken, Laws of the Game, där texten omstrukturerats så att flera av de bestämmelser som tidigare återfanns under ”Officiella beslut” nu inarbetats i regeltexten. Vidare har en ny del införts, ”Tolkning av spelreglerna och riktlinjer för domare”, där stöd för reglernas tillämpning finns.

Tolkningsändringar
Inför varje säsong plockar domarkommittén fram en del punkter och gör vissa förtydligande av tolkningarna. Vi tänkte redovisa de flesta av dem här.
• En spelare får inte göra egna markeringar på spelplanen. Dvs målvakten får t ex inte göra en fåra i gräset i mitten av målet som annars varit vanligt förekommande. Påföljd för brott mot denna regel blir varning.
• En ersatt spelare behöver inte lämna planen vid mittlinjen. Dvs vid byte så kan en skadad spelare gå av planen på motsatt sida och en ny komma in.
• Mittlinjen tillhör det anfallande lagets planhalva vid offsidebedömning.
• Vid avvaktande utvisning: om den spelare som ska visas ut berör bollen ska spelet inte stoppas av denna anledning.
• ”Korrekt tackling i fel ögonblick” dvs skuldertackling när bollen är utom spelhåll, medför direkt frispark.
• Inkast ska utföras där bollen passerade sidlinjen, dvs bollen ska komma in på samma ställe där den gick ut plus/minus en meter. Det finns ingen gräns uttryckt i meter för hur långt från sidlinjen den som utför inkastet får stå.
• En hörnspark kan slås utan att alla spelare, förutom hörnläggaren, befinner sig på spelplanen.
• En ledare som gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas för lindrig eller grov förseelse beroende på förseelsens art. Avvisning innebär automatisk avstängning i nästa match.
• En person kan inte vara angiven både som ledare och spelare på matchrapporten.

Här sätts fokus i år
Sveriges högste domarbas Bosse Karlsson summerar alltid året som var och han hade en del funderingar inför 2009. Bosse ville att man fokuserade extra på en del saker under den gångna säsongen. Här utvecklas några av de punkter Bosse tog upp.
• Armspel. I Sverige måste domarna uppmärksamma och stävja spelet med armar i närkamperna och höjddueller. Spelarna håller i och använder armarna alldeles för mycket.
• Ryggspel. Överlag är det för mycket knuffar i ryggen och fasthållningar som inte åtgärdas. Många gånger håller man ner motståndaren eller lägger armarna på axlarna och t.o.m klättrar på motståndare. Det bör blåsas frispark oftare.
• Hörnspark. Bedömningen vid hörnspark måste bli strängare. Det är rena brottningsmatchen i straffområdet allt som oftast.
• Ordningsfrågor. Många ordningsfrågor måste det tas fatt i igen. Avstånden vid frispark ska vara 9,15 meter och inte mindre, inkasten ska utföras på rätt sätt och från rätt plats och spelarens utrustning ska vara korrekt.
• Offside. Om det finns tvivel ska domaren inte vinka. Det sker för många gånger att det blir fel och målchansen uteblir.

För många protester
• Rusa mot domaren. Det protesteras alldeles för mycket mot domarens beslut och de spelare som går över gränsen ska bestraffas. Protester, gester och då spelare/ledare rusar mot domaren ska medföra påföljd.
• Hands. Detta diskuteras alltid mycket och inför denna säsong har domarna arbetat mycket med tolkningen av reglerna kring bedömningen av hands.
• Tekniska området. Tyvärr sker det mycket negativt där och domarna ska bli mer konsekventa i sin bedömning. Den ömsesidiga respekten måste öka.

AV: PATRICK WINQVIST