Dödskallar förbjuds på de Allsvenska arenorna!

Publicerad 10 december 2002

Publiken och supportrarna till de allsvenska lagen har ökat de senaste åren. Som en följd av detta ökar även risken att locka till sig icke önskvärda personer som vill använda de allsvenska arenorna att värva medlemmar till extrema grupperingar i samhället. Svensk fotboll säger nej till den negativa utveckling som pågått ett antal år i vissa andra europeiska länder.

De svenska elit klubbarna och representanter från polisen var den 2-4 december kallade till en säkerhetskonferens. Här informerade varje klubb och respektive polisdistrikt hur året sett ut ur säkerhetssynpunkt. Förutom det tragiska dödsfallet i Stockholm och ett litet antal mindre incidenter var man överlag nöjd med året. Vissa klubbar uttryckte dock sin oro för framtiden angående vissa grupperingar på vissa arenor. Svensk fotboll skall även i fortsättningen vara en plats för passion och glädje. Förbundsstyrelsen fastställde den 18 september 2002 ett åtgärdsprogram för ökad säkerhet i samband med fotbollsmatcher i Allsvenskan och Superettan. Många av de punkter som finns med i åtgärdsprogrammet har redan genomförts och jobbas efter på de flesta arenor men här fastställs de och klargörs. Exempel på punkter i programmet är föreningarnas ansvarsområden, säkerhetsorganisation, sektionering av publik, avstängningar, pyroteknik, visitation och biljettförsäljning.

Ur supportersynpunkt så kan det vara av intresse att man fastslår att:

”arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match”

och att:

”arrangerande förening är också skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken. Det är arrangerande förenings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp”

Varje förening skall dessutom:

”sträva efter att goda relationer och kontakter skapas mellan föreningen och de seriösa supporterföreningarna”

Man kan också konstatera att den praxis som tidigare fanns om att bortalagets supportrar har rätt till tio procent av hemmaarenans kapacitet nu är en rättighet. Dock kan hemmaföreningen kräva att bortalaget sköter biljettförsäljningen och att man i rimlig tid lämnar tillbaka de biljetter man ej sålt. Med rimlig tid räknas fjorton dagar. Allt för att man skall ha möjlighet att bygga om arenan för det väntade antalet bortasupportrar.

När det gäller flaggor och banderoller fastslår förbundsstyrelsen följande:

”Föreningen ska ansvara för att deras supportrar håller den svenska flagan fri från kränkande eller anstötliga texter eller symboler.

Föreningen ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från symboler och attribut, namn och texter samt annat som förknippas med inte önskvärda supporterorganisationer t.ex. så kallade firmagrupperingar.

Föreningen ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från symboler och attribut samt destruktiva texter och namn som kan kränka eller skada person eller förening. Exempel på sådant är könsord, främlingsfientliga texter eller budskap, texter och budskap med hat eller avsky mot förening eller supporterklubb.

Föreningar ska, genom omedelbara åtgärder, markera sitt avståndstagande från främlingsfientliga eller kränkande ramsor samt från otillbörligt beteende”

Det beslutades enhälligt från alla elitklubbar på säkerhetskonferensen att dödsskallar i olika former skall förbjudas från de allsvenska arenorna(något som exempelvids Djurgårdens IF redan genomfört). Även namn som ”Ultras” och ”Bulldogs” diskuterades eftersom dessa grupperingar oftast står för något våldsamt och destruktivt ute i Europa. Dock beslutades det att det åligger varje Allsvensk förening att ta kontakt med sina seriösa supportrar för att tillsammans inventera vilka grupperingar som finns och deras budskap samt att informera om de regler som finns.

Malmö FF och polisen träffade MFF Support och representanter från tifogruppen i fredags den 6 december för att informera och diskutera vad som framkommit på konferensen. Malmö FF:s supportrar är över lag skötsamma och de beslutade åtgärderna innebär i princip inga förändringar mer än att ett fåtal flaggor innehållande dödskallar, om än försedda med mössor eller glada munnar, måste plockas bort. När det gäller de ”Ultras” som finns på Malmö Stadion så representerar dessa något positivt och föreningen ser därför i nuläget ingen anledning att förbjuda dessa flaggor och banderoller.

/Patrik Jandelin, Malmö FF

Om ni har några frågor så kontakta gärna Malmö FF, MFF Support eller MT96

Säkerhetsansvarig för Malmö FF är Nisse Lowén 040- 32 66 00, matsnisse@mff.se