Definitivt klart för ny fotbollsarena i Malmö

Publicerad 07 december 2005

I dag på eftermiddagen gav en enhällig kommunstyrelse klartecken till en ny fotbollsarena i Malmö.

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till en fotbollsarena och bidrar till finansieringen med ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 miljoner kronor samt upp till ytterligare 25 miljoner kronor om de totala kostnaderna överstiger 399 miljoner. Detta belopp motsvarar det som ändå skulle ha krävts för att rusta upp Malmö Stadion till UEFA-standard.

Det förslag som kommer att genomföras är det som kallas förslag två i kommunens utredning och är det som både kommunstyrelsen och Malmö FF förordar. Förslaget innebär att en modern, renodlad fotbollsarena utan löparbanor och med tak över samtliga platser byggs på Stadionområdet vid Stadiongatan. Samtidigt rustas Malmö Stadion upp för friidrottsändamål.

Den nya arenan kommer att byggas av ett arenabolag med PEAB, Pålsson Teknik AB(moderbolag till Sydtotal) och Malmö FF som delägare. Avsikten är att den nya arenan ska vara klar senast 2009.

Bengt Madsen
”För Malmö FF:s vidkommande är det här beslutet lika viktigt som IMG:s inträde som samarbetspartner. Vi får nu möjlighet att blicka framåt med en helt annan grund att stå på, både sportsligt och ekonomiskt. Det känns fantastiskt roligt att projektet till sist har nått så här långt och att vi framöver kommer att kunna erbjuda Malmöborna och andra MFF:are utsikten att se fotboll på en modern och komfortabel arena av hög internationell standard.”