Curt Mårtensson avliden

Publicerad 20 maj 2010

Ordensmästare Curt Mårtensson avled den 19 maj i en ålder av 69 år.

Broder Curt blev medlem i Sällskapet FV i november 1986 och tillhör sedan 2006 Grad VI som är Sällskapets högsta grad.
Hans första uppdrag fick han 1989, då som tjänande broder.Han blev suppleant i Huvud-styrelsen 1991, andre Ordensmästare 1996 och Ordensmästare 2002 då han ersatte avgående Hans Nilsson.

Broder Curt var också delaktig i Sällskapets olika grader, kan nämnas att han i april detta år blev utsedd till Gradmästare i Grad V, även här skulle han ersätta Hans Nilsson som avled i aug 2009. Dessutom har Curt medverkat i ett flertal kommittéer och utskott.

För sina insatser i Sällskapet har han fått Diplom, Standar och Silverplakett. Han skulle vid nästa jubileum erhålla den Guldplakett som han redan tjänat in.

Broder Curt blev tyvärr inte riktigt färdig i FV, han skulle bli utnämnd till Veteranbroder 2011 och Hedersbroder 2012.

Curt var verkligen en Broder i ordets rätta bemärkelse. Det var en glädje att arbeta tillsammans med honom och han var en person som gärna sträckte fram en hjälpande hand.

En länk i Brödrakedjan har brustit och Bröderna i FV känner stor saknad.

Bernt Åke Petersson är ordförande i Malmö FFs valberedning och mångårig vän med Curt Mårtensson.
– Curt gjorde ett fantastiskt jobb under många år i valberedningen sedan han kom in där 2000. Han hade ett stort nätverk som var väldigt värdefullt för vårt arbete, vilket innebar att vi fick fram bra personer till Malmö FFs styrelse. Vi hade alltid ett bra samarbete.

– Jag hade jobbat med Curt tidigare och kände alltid ett stort förtroende för honom. Han kunde sitt jobb, och visste vad valberedningens arbete betydde för styrelsen. Han vågade stå för fattade beslut.

– Curt var en öppen, glad, trevlig och utåtriktad person och mycket uppskattad. Långt, långt tillbaka i tiden åkte han, jag och min pappa på fotbollsmatcher tillsammans för att följa Malmö FF, minns Bernt Åke Petersson.