Carlnén: ”MFF är redo att göra ännu mer”

Publicerad 28 augusti 2020 i MFF i Samhället

”Malmö FF har en aktiv roll i samhället”, så skriver föreningens VD Niclas Carlnén i Sydsvenskan Opinion. Här kan du läsa hela artikeln som publicerades i tidningen den 27:e augusti.

Coronaviruset påverkar oss alla, men framförallt drabbar det människor som redan lever i utsatthet. För mig som vd för Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening är det viktigt att MFF är med och jobbar för att lösa aktuella samhällsutmaningar, och effekterna av covid-19-utbrottet är per definition en sådan.

I osäkra tider riskerar fokuset att försvinna från det samhällsviktiga arbete som utförs – därför är jag väldigt stolt över det förnyade samarbetet MFF har med Malmö stad. Med start i sommar gör MFF tillsammans med Malmö stad en djupgående satsning för de Malmöbor som behöver det mest. Målgruppen för klubbens karriärakademi skiftar fokus från arbetslösa till de som inte bara är arbetslösa utan också har försörjningsstöd och är inskrivna på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö. Tillsammans med MFF:s samarbetspartners och Malmö stad bygger vi nu fler vägar till ett arbete för de som är längst ifrån arbetsmarknaden.

De Malmöbor som inte har ett jobb att gå till efter semestern har ökat kraftigt. Enligt nyhetstjänsten News- worthy var den totala arbetslösheten i Malmö 15,4 procent vid den senaste mätningen i maj 2020, en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2019.

Den negativa utvecklingen betyder att de som var en bit från arbetsmarknaden innan pandemin bröt ut nu har hamnat ytterligare ett steg från att få ett arbete. Det innebär att allt fler hamnar i utanförskap, och att de som är beroende av försörjningsstöd ökar. Inom Malmö FF vet vi av erfarenhet att lokalt engagemang är viktigt för stadens invånare och samhället i stort. MFF kan, och ska, naturligtvis inte ta ett helhetsansvar för att lösa samhällsproblem som arbetslöshet, men ska självklart göra vad som är möjligt för att minska den.

De resurser MFF lägger utanför fotbollsplanen är samlade under begreppet ”MFF i samhället” en av föreningens viktigaste delar. Det handlar bland annat om fotbollsakademier på 17 högstadieskolor runt om i Skåne samt engagemang i grundskolefotboll mot rasism som i år firar tioårsjubileum. Sedan fem år spelar MFF också en aktiv roll för att få in fler Malmöbor på arbetsmarknaden genom Karriärakademin. Där arbetar MFF nära både Malmö stad och föreningens samarbetsföretag. MFF är också en av få föreningar som fått möjlighet till ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, med staden.

Målsättningen, som har överträffats med råge, är att varje år matcha minst 40 arbetslösa Malmöbor via Karriärakademin till en anställning i de företag MFF samarbetar med. 240 arbetslösa Malmöbor har fått anställning hos någon av MFF:s samarbetspartners via Karriärakademin. Klubbens partners har investerat över 3 000 timmar i initiativet, något som lett till att ytterligare 450 personer tagit steget från arbetslöshet till att börja studera eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden.

Idrottens roll utanför sportsidorna, utanför fritidsförvaltningarna, utanför idrottsarenorna, är underskattad. Malmö FF är betydligt mer än fotboll. Klubbens ökande engagemang utanför fotbollsplanen är vårt sätt att ta samhällsansvar, och ge tillbaka för det breda stöd vi fått och får. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt och jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet för den uppslutning klubben känner från supportrar och partners, privata såväl som offentliga.

Jag är övertygad om att det finns fler möjligheter för att samverka mellan privat, offentlig och idéburen sektor. MFF är redo att göra ännu mer än idag tillsammans med fler arbetsgivare, som är nyfikna på att göra skillnad för Malmö. MFF har genom tiderna visat handlingskraft, på och utanför planen, och vi fortsätter nu med kraft på den inslagna vägen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Niclas Carlnén

huvudpartners

officiella partners