Betongfundamenten börjar bli klara

Publicerad 06 oktober 2007

I början på november kommer de första prefabricerade stommarna.

Idag är tre av betongfundamenten klara att ta emot stommarna.

Just nu pågår det som kallas ”grundläggningen” vilket inleds med att man borrar grundplintar, de främre skall förses med dragstag och de bakre fungerar som motvikt och tar upp alla rörelser i byggnaden.

Totalt handlar det om ett femtiotal stora och hundratals små fundament som bildar en grund till de prefabricerade betongstommar som sätts på plats med början i november.

Tre av dessa stora fundament är nu klara.

Man jobbar i cykler vilket gör att allt arbete såsom fundament, stomme och kompletteringar påbörjas på samma ställe.

Stommarna kommer alltså att börja resas på dessa nu klara fundament.

Arbetet går runt hela stadion förutom norra läktaren där arkitekturen skiljer sig från övriga läktare.

Den norra läktaren som bland annat skall innehålla 6000 ståplatser samt en stor restaurang byggs sist.