Bengt Madsens ungdomspris

Publicerad 22 februari 2010

I samband med att MFF fyller hundra år har vi instiftat ett pris som årligen ska delas ut till ungdomar som på olika sätt utmärkt sig inom Malmöidrotten. Priset har döpts efter MFFs avgående ordförande, Bengt Madsen, och han kommer även att vara ordförande i den jury som utser pristagarna.

Priset kommer delas ut i samband med MFFs årsmöte med start 2011. I juryn ingår utöver Bengt Madsen representanter från MFF och Skåneidrotten. Priset kommer utlysas i god tid innan årsmötet och det är fritt för allmänheten att anmäla kandidater.

Prissumman kommer att förvaltas på ett konto i föreningens namn och vi uppmanar alla som eventuellt tänker uppvakta föreningen att hellre sätta in en summa på det kontot, än att skänka andra presenter till föreningen.

Kontonummer: Bg 486-5242

Malmö Fotbollförening