Bengt Madsens ungdomsfond 2016

Publicerad 22 oktober 2016 i Nyheter

Bengt Madsens ungdomsfond inrättades vid högtidlighållandet av Malmö FF:s hundraårsjubileum den 24 februari 2010. Vid matchen mot Östersunds FK, den 22 oktober, delades 2016 års stipendium ut av Bengt Madsen och Krister Kristensson.

Kriteriet för att få stipendium från Bengt Madsens ungdomsfond är att stipendiaten ska ha gjort något speciellt för ungdomar, visat långvarigt engagemang för ungdomars utbildning och utveckling eller som ungdom visat prov på särskilt utmärkande egenskaper. Insatserna ska företrädesvis vara kopplade till fotboll eller annan idrott. Fokus ska ligga på social fostran, ansvarstagande, gemenskap, trygghet och allas lika värde och inte bara på idrottsliga meriter.

Årets välförtjänta pristagare är Zlatan Azinovic samt Gun-Marie Lind och Eva Bengtsson. Motiveringarna lyder som följer: 

Zlatan Azinovic: ”Zlatan har som representant för vårt A-lag visat på möjligheten att kombinera fotboll på allra högsta nivå med en hög studieambition. Han har dessutom varit en engagerande och inspirerande kraft både i skolsalen och på fotbollsträningen i vår akademi på Linnéskolan på Limhamn.”

Gun-Marie Lind och Eva Bengtsson: ”Gun-Marie och Eva har varit med som lärare sedan vår första akademiklass startade 2005. Båda har med stor pedagogisk skicklighet och med ett aldrig sinande engagemang varit i högsta grad delaktiga till att våra elever på Malmö Idrottsgrundskola under alla år har presterat utomordentligt goda studieresultat.”

Mer information om Madsens ungdomsfond och tidigare års pristagare hittar du här.

huvudpartners

officiella partners