Bengt Madsen 1942–2021

Publicerad 15 november 2021 i Nyheter

Malmö FF:s hedersordförande Bengt Madsen har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 79 år.

Bengt Madsen växte upp i Malmö och bodde i unga år på Trelleborgsgatan och Kiviksgatan, nära Sorgenfriplanen som var den tidens centrum för småklubbsfotbollen i Malmö. Som ung spelade han fotboll i Håkanstorps BK. Under en säsong gjorde han 67 mål, vilket lär vara målrekord i klubben.

Insatserna i Håkanstorp väckte Malmö FF:s uppmärksamhet och som 17-åring gick Bengt över till Malmö FF:s juniorlag. Sejouren i MFF som fotbollsspelare blev emellertid kortvarig och karriären fortsatte i Kvarnby IK. Han skulle återkomma i andra roller längre fram.

Han gick i skolan på Sorgenfriskolan och Kirsebergs Inbyggda Realskola. Sedan väntade en lång karriär i speditions- och byggbranschen med ledande roller i Fallenius, Scansped, Peab och Wihlborgs.

Parallellt med den civila karriären fortsatte idrotten att spela en stor roll i Bengts liv. Han spelade bordtennis i IK Pallas där han också fungerade som ledare. När Malmö FF startade en bordtennissektion 1975 gick en del av ledarna och spelarna in i Malmö FF. Bengt var en av dem och det blev startskottet på en lång ledargärning i MFF och i svensk idrott.

Året efter att sektionen bildades utsågs Bengt till ordförande i bordtennissektionens styrelse. Han fortsatte i denna roll i tolv år. Under denna period avancerade Malmö FF genom seriesystemet och blev en kraft att räkna med i svensk bordtennis. Det skulle sedermera bli sammanlagt sju svenska mästerskap.

Ledarinsatserna uppmärksammades bortom bordtennisen. År 1983 valdes Bengt in som suppleant i Malmö FF:s huvudstyrelse. Året efter blev han ordinarie ledamot och sex år senare vice ordförande. För den som följde Malmö FF utifrån var det under dessa år uppenbart att Bengt gradvis fick en allt viktigare roll i styrelsearbetet.

Efter det framgångsrika 1980-talet blev 1990-talet inte vad föreningen hade hoppats i termer av sportsliga framgångar. Decenniet kulminerade med nedflyttningen till Superettan år 1999. Samma år hade Hans Cavalli-Björkman trätt tillbaka som ordförande. Bengt sågs som den naturliga efterträdaren och valdes till Malmö FF:s ordförande på årsmötet 1999, en post han innehade i ytterligare tio år.

Under Bengts ordförandeår utvecklades föreningen på flera plan. Tillsammans med Hasse Borg i rollen som sport- och marknadschef ledde Bengt återtåget från nedflyttningen till SM-guldet 2004. Det var en resa som utgjorde ett första steg på vägen mot den position Malmö FF har i dag och en resa där Bengts kraftfulla ledarskap utgjorde en viktig och bärande del.

Efter att Bengt hade tillträtt som ordförande startades Nätverket efter en idé av nuvarande hedersledamoten Erling Pålsson. Nätverket lade grunden till det mångåriga samarbete mellan Malmö FF och ett stort antal viktiga samarbetspartners från näringslivet som fortfarande lever med oförminskad styrka. Samtidigt knöt Bengt som nytillträdd ordförande nära band till MFF Support och lyssnade på tankar och idéer från supporterhåll. Det var under denna period MFF Support officiellt tilldelades tröja nummer 12.

Det är svårt att säga annat än att vår nuvarande stadion är det mest bestående monumentet över Bengts ordförandetid. Arbetet med att få en ny stadion till stånd var utdraget och stundtals mödosamt. Självfallet är en ny stadion inte en persons verk, men som ordförande stod Bengt naturligt i spetsen för processen och var en viktig visionär kraft bakom att förverkliga det som vid den tidpunkten sågs som en dröm för Malmö FF.

Under samma period gick startskottet för Malmö FF:s fotbollsakademier. Här var det personer i organisationen som svarade för idén, genomförandet och utvecklingen, men för att positiva krafter ska få spelrum för nya aktiviteter krävs ett lyhört och framsynt ledarskap. Det belyser även en annan viktig process som på allvar påbörjades under Bengts tid som ordförande, nämligen professionaliseringen av organisationen. Överföringen av ansvaret för den operativa verksamheten till en VD med en stor anställd personalstyrka under sig är av avgörande betydelse för att driva den stora och komplexa verksamhet som Malmö FF är i dag.

En roll som inte ska förglömmas är att Bengt inte bara ledde Malmö FF utan också tog ansvar för svensk fotboll som helhet. Under 16 år, från 1989 till 2005, var han ordförande i Svensk Elitfotboll. Nästan lika länge var han vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet och därtill under många år överledare för landslaget.

Bengts ledarskap inom idrotten spänner över flera nivåer, från IK Pallas och sektionsordförande i MFF, där ledarrollen inbegriper allt från stort till smått, till ordförandeskapet i Malmö FF och Svensk Elitfotboll och positionerna i näringslivet, som ställer krav på ledning och utveckling av omfattande verksamheter med många människor involverade. Hans ledarskap spänner även över en stor tidsrymd där styrelse- och ordföranderollen har förändrats väsentligt, från att fatta alla beslut om verksamhetens alla delar till att leda idrottsföreningen på ett strategiskt plan.

Som person var Bengt viljestark och drivande. Han blickade framåt och hade en stark ambition att utveckla verksamheten. När han såg möjligheter inom något område ville han gå snabbt framåt för att säkerställa att Malmö FF tog vara på de möjligheter som bjöds och inte släpade efter. Han kunde vara frispråkig i stridens hetta men alltid med Malmö FF:s bästa för ögonen.

Bengts passion för Malmö FF var oerhört stark. Han följde MFF intensivt in i det sista. När han hade avgått som ordförande och utsågs till hedersordförande fortsatte han som en helt naturlig sak att vara föreningen behjälplig på de sätt som behövdes. Som många andra medlemmar framförde han sin åsikt när han tyckte det var befogat, men han överlät åt sina efterträdare och övriga ledningen att styra föreningen. Han gladdes enormt åt Malmö FF:s framgångar och led när det inte gick så bra. Bara för någon vecka sedan diskuterade han med stor inlevelse den pågående guldstriden och våra utsikter i de kvarvarande Champions League-matcherna.

Vi minns Bengt Madsen som en stor ledare i Malmö FF:s historia. Våra tankar går till hans familj.

Minnesplats för bengt madsen

En minnesplats för Bengt Madsen med möjlighet att skriva i kondoleansbok kommer att finnas vid ingång 51 på Eleda Stadion mellan klockan 14:00-18:00 idag, måndag. Resterande dagar i veckan finns det möjlighet att besöka minnesplatsen mellan klockan 11:00-18:00.

Vi återkommer med var minnesplatsen kommer att placeras i samband med lördagens hemmamatch mot BK Häcken.

huvudpartners

officiella partners