Årsredovisning 2009

Publicerad 11 februari 2010

Idag presenteras Malmö FF:s årsredovisning för 2009. Informationen har skickats ut till föreningens medlemmar och Nätverket via e-post. Nu publiceras den på två sätt på hemsidan, dels i form av en sammanfattning, dels i sin helhet.

Vi vill också påminna om Malmö FF:s årsmöte torsdagen den 18 februari klockan 19.10.

Sammanfattning 
 – År 2009 ger ett sammanlagt överskott på 5,1 miljoner kronor.

 – Malmö FF:s egna kapital – vilket motsvarar Malmö FF:s nettoförmögenhet – uppgick vid årsskiftet till 111,2 miljoner kronor. Vi är därmed väl rustade för framtiden.

 – Av klubbens tillgångar vid årsskiftet var 5,9 miljoner kronor likvida medel (d.v.s. kontanter och banktillgodohavanden).

Klicka här för att läsa sammanfattningen av årsredovisningen.

Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.

Kallelse till årsmöte
Hemsidan vill bara påminna om att det är årsmöte den 18 februari klockan 19.10 på Restaurang 1910 på Swedbank Stadion.

Glöm inte medlemskort för 2009

Malmö FF har kallat till årsmöte genom årsbok, medlemsutskick samt annonser i dagspressen.

För er som av någon anledning missat, dag, plats eller tid kommer här alltså en liten påminnelse.

Klicka här för att läsa dagordningen för årsmötet.