Årsmötet

Publicerad 20 mars 2009

Den korta versionen kom snabbt upp på hemsidan.

Den längre versionen kommer nu, något försenad, vilket vi ber om ursäkt för.

Från årsmötet

204 röstberättigade medlemmar deltog i MFF:s årsmöte 2009 fredagen 27 februari på hotell Hilton. Under knappa två timmar följde såväl redogörelser för det gångna verksamhetsåret som målsättningar för 2009, val, utmärkelser och svar på en del angelägna frågor.

Här följer ett referat av årsmötet 2009.

Årsmötet inleddes med att Bengt Madsen hälsade deltagarna välkomna och bad om en tyst minut för två bortgångna giganter i klubbens historia: Ingvar Svahn och Antonio Durán. Ingvar Svahn föddes 1938, dog 2008 och spelade i Malmö FF mellan 1957 och 1967 samt 1970. Han gjorde 414 matcher och 161 mål som vänsterytter, och var med om att vinna tre allsvenska guld med MFF: 1965, 1967 och 1970 samt ett cupguld 1967. Antonio Durán tränade MFF mellan 1963 och 1971 och var under dessa år med om att leda klubben till inte mindre än fyra allsvenska guld 1965, 1967, 1970 och 1970, tre stora silver 1964, 1968 och 1969 samt ett cupguld 1967.

Bengt lämnade över till Pelle
Därefter dags för ordförandens traditionsenliga inledningsanförande. Men i full överensstämmelse med hur klubben ändrat organisation och arbetssätt under det gångna året lämnade Bengt Madsen istället över ordet till vd Pelle Svensson.
– Vi har avskaffat kommittéer och utskott och har nu en styrelse som tar de strategiska besluten och ser till att de följs upp och verkställs. Vi har en verkställande direktör och en organisation med tjänstemän och arbetsgrupper som utföra det som styrelsen beslutar, sa Bengt Madsen.
– Jag ber därför Pelle Svensson att ge sin syn på det gångna året och en chans att presentera sig för de av er som inte träffat honom än.

Levde inte upp till förväntningarna
Pelle Svensson, som hälsade alla mötesdeltagarna med ett handslag redan i foajén, berättade under tjugo minuter om sitt första halvår (han tillträdde i juni) som operativ chef för MFF och tog upp några viktiga utmaningar för 2009.
– Om vi ser till det idrottsliga, så sa vi vid ingången av året att vi som huvudsaklig målsättning skulle ha att nå ett resultat som var bättre än det 2007 – nu slutade vi sexa i allsvenskan och lyckades trots allt med det. Men jag tycker ändå det är viktigt att först som sist konstatera att resultatet inte levde upp till de förväntningar som vi innerst inne hade, sa Pelle Svensson om det sportsliga resultatet 2008.

Pelle Svensson lyfte fram några aktiviteter inom den sportsliga verksamheten under året:
Närmandet mellan U och A.
– Vi har länkat ihop ungdomsverksamheten med A-lagsverksamheten för att göra det lättare för unga spelare att slussas in i A-laget. Och under året har åtta spelare som ännu inte fyllt 20 representerat A-laget. Det är mycket.
Samarbetet med IFK Malmö.
– Syftet med det samarbete vi inlett med IFK Malmö är att ge yngre spelare möjlighet att spela tävlingsfotboll på en högre nivå, och på det sättet förbereda sig för kommande A-lagsspel i Malmö FF. Den gamla tiden är förbi – nu måste vi kraftsamla i regionen och få ett slagkraftigt allsvenskt lag som också ska nå ut i Europa.
Ungdomsverksamheten.
– Under föregående år har alla våra pojklag, juniorlaget och U21-laget nått framgångar, U21 vann guld och P16 gick till SM-final. 11 ungdomar från MFF fanns med i pojk- och juniorlandslag; det är oerhört bra, det ska vi vara stolta över. Med vår akademi är vi med i absolut europatopp – och lägger vi ihop allt detta finns det ingen som slår oss i Sverige. Det bådar mycket gott inför framtiden.
Breddverksamhet och samhällsansvar.
– Varje vecka aktiverar vi ungefär tusen ungdomar som inte håller på med elitverksamhet. Vi vet att vi inte bara är en elitklubb, utan att det också är oerhört viktigt att vi deltar i samhället, detta tar vi mycket seriöst. Vi ska satsa ytterligare på att vara en förebild för ungdomar och på att få in fler ungdomar i sportens värld.

Sjunkande publiksnitt
Under 2008 sjönk publiksnittet i allsvenskan med i genomsnitt med cirka 2 000 åskådare per match, MFF:s hemmasnitt med cirka 2 200.
– Det är illavarslande, och har flera orsaker. Låt oss ödmjukt konstatera att ett skäl är att vi inte bjudit på den underhållning som alla vill se; speciellt under hösten när vi inte var inblandade i någon streckstrid sjönk snittet. Det är något vi vill ändra på, inte bara med en ny stadion utan också med ett bättre spel, och genom att hela tiden vara med i streckmatcher. Helst då förstås det allra översta strecket.

Swedbank Stadion
Pelle Svensson gick vidare med att uttrycka tillfredsställelse med Swedbank Stadions framåtskridande: bygget håller tid och budget och kommer att stå klart för allsvenskt spel annandag påsk 13 april då MFF tar emot Örgryte i hemmapremiären. Mycket glädjande är också det faktum att så gott som alla 17 000 kvadratmeter lokalyta är uthyrd – 400 återstår i skrivande stund.
– I dessa tider måste det betraktas som sensationellt. Och det är hyresgäster med långa kontrakt, över 10-15 år, vilket säkerställer ekonomin i bygget för lång tid framöver. Till exempel flyttar Malmö stad hit idrottsgymnasiet, och då får vi inte bara en säker hyresgäst, utan också en mängd idrottsungdomar som befolkar stadionområdet, vilket känns oerhört positivt.

Intresse för EM 2016
Pelle Svensson kommenterade också Svenska Fotbollförbundets intresseanmälan – tillsammans med det norska – om att arrangera EM 2016, och huruvida Swedbank Stadion skulle kunna bli en av matcharenorna, vilket förutsätter en utbyggnad.
– Låt mig klargöra att vi är intresserade och skulle vara oerhört stolta om vi fick vara med och arrangera EM. Men det kostar cirka 200 miljoner att bygga ut stadion tillfälligt, och för fyra-fem matcher går det inte att motivera att MFF eller ägarna står för det.

Resultaträkning 2008
Efter Pelle Svenssons inledningsanförande förklarade ordföranden årsmötet öppnat, för att sedan kalla upp vd i talarstolen igen – nu för att föredra styrelsens årsberättelse med balans- och resultaträkningar. För helhet, utförlighet och detaljer kring MFF:s ekonomi 2008 hänvisas till årsredovisningen, här bara ett par noteringar.
2008 hade MFF intäkter på drygt 111,5 miljoner, kostnader på 113,8 och gjorde därmed ett rörelseresultat på -2,3 miljoner, men ett nettoresultat på +1,4 på grund av olika skatteeffekter knutna till arenabolaget MFF Event AB.
– Utifrån målet för året som var ett svagt negativt resultat, så får vi vara nöjda. På intäktssidan kan vi konstatera att matchintäkterna är något vikande, medan vi på sponsorsidan nått ett mycket positivt resultat. Souvenirintäkterna, en relativt liten men ändå oerhört viktig post för oss, följer i hög grad placeringen tabellen, kommenterade Pelle Svensson.

Balansräkning 2008
Vid 2008 års utgång hade MFF ett egenkapital på 112 miljoner, varav 32 miljoner i kassan.
– Nivån för tillgängligt kapital, 32 miljoner, är ok, men kan gärna bli lite bättre för att vara på den säkra sidan. Resten av de 112 miljonerna är till stor del vår andel av Swedbank Stadion, där vi äger 25 procent. Vår förmögenhet har ökat under året, och det är positivt. Det här är ett tillfredsställande resultat, det är med svenska mått mätt till och med riktigt, riktigt bra. Men på sikt behöver vi öka det egna kapitalet ytterligare, för att komma upp i Europaklass.
VD:ns föredragning av resultat- och balansräkning möttes inte av några frågor och godkändes av årsmötet.

Bengt Madsen och Pildammarna Invest
I samband med styrelsens årsberättelse fanns det även i år anledning att dröja en stund vid riskkapitalbolaget Pildammarna Invest [hädanefter kallat PI]. Bengt Madsen valde att redogöra för sin relation med PI genom att besvara några frågor han fått från olika medlemmar.
– Jag har fått ett antal frågor av medlemmarna kring mina involveringar i PI, och jag har väntat med att svara tills idag, för det är årsmötet som är Malmö FF, sa Bengt Madsen.
Bengt om sin roll när PI bildades:
– När Afonso skulle köpas hade vi inga pengar i MFF, och vi bestämde oss för att höra med goda vänner om de kunde vara intresserade att sätta in pengar i ett riskkapitalbolag. Under den tid det tog att få ihop pengarna – 3-5 månader – så lånade jag och Erling Pålsson pengarna som behövdes för att täcka likviditetsbehovet i Malmö FF. När alla riskkapitalister hade satt in sina pengar i PI fick vi tillbaka det utlånade kapitalet – krona för krona, ingen av oss fick mer tillbaka och det var aldrig tal om något annat.
Bengt om sin involvering i PI genom ett bolag:
– När vi inte fick ihop det kapital som behövdes vände jag mig till en investeringsgrupp på Bjärehalvön i vilken jag själv var delägare och undrade om de ville delta i PI – och det gjorde de. I höstas sålde jag alla mina aktier i det bolaget. Detta bolag har ännu inte gjort någon vinst.
Bengt om sin roll i PI:s styrelse:
– När jag kom till bolagsstämman i anslutning till det andra avtalets ingående bad man mig gå in i den för att få ihop en tillräckligt stor styrelse. Det gjorde jag, under förutsättning att jag skulle lämna så fort vi fick tag i någon annan. Det har vi fått nu, och jag har lämnat. Det ska tilläggas att det under den tiden inte har hållits ett enda styrelsemöte i PI.
Sammanfattningsvis:
– Jag har varken själv eller genom hel- eller delägda bolag gjort en enda krona i vinst på PI, sa Bengt Madsen.

Nuvarande PI-avtal – varaktighet, in- och utbetalningar
Styrelseledamot John Abrahamson berättade mer i detalj hur det nuvarande avtalet, som är det andra i ordningen, mellan Malmö FF och PI ser ut och fungerar. Det första löpte ut 2006, det nuvarande började gälla 1 april 2007 och löper ut 31 december 2011 – men gäller endast spelarförsäljningar gjorda innan 31 mars samma år. När PI bildades ägde MFF 25 procent av aktierna (eftersom köpare till dem inte kunde hittas). Numera äger MFF inga aktier.
– Enligt nuvarande avtal kan vi be att få pengar från PI i omgångar, och de kan välja att investera i omgångar. 2007 betaldes 6,4 miljoner kronor in – hela vinsten från första PI-avtalet. 2008 begärde vi ytterligare pengar och fick 7,5 miljoner. Totalt har vi fått in 13,9 miljoner från PI, berättade John Abrahamson.
De utbetalningar till PI som skett under innevarande avtalsperiod är cirka 600 000 kronor 2007 och cirka 900 000 kronor 2008, alltså sammanlagt cirka 1,5 miljoner. De försäljningar som hittills skett under 2009 – framför allt förstås av Ola Toivonen – berättigar PI till ytterligare 5,6 miljoner kronor.

Så ser PI-avtalet ut
– PI får en andel av den vinst vi gör på försäljning av spelare, en andel som motsvarar den del av spelartruppen som PI har finansierat. Om vi till exempel antar att vi har en spelartrupp som är bokförd för 30 miljoner kr, får in tio miljoner från PI och köper en spelare för 10 miljoner. Då blir spelartruppen värd 40 miljoner, varav PI stoppat in 10. Då är deras kvot 25 procent, sa John Abrahamson.
När klubben så säljer en spelare får PI enligt exemplet 25 procent av vinsten, det vill säga nettovinsten: övergångssumman minus bokfört värde, minus eventuella betalningar till andra klubbar, minus kostnader i samband med transaktionen.
– Vid årsskiftet var PI:s kvot 24,6 procent, och kommer när den räknas om nästa gång 1 april att sjunka till cirka 20 procent eftersom vi köpt fler spelare och nämnaren i kvoten därmed ökar. Får vi in ännu fler spelare innan 1 april kommer kvoten att sjunka ytterligare.

PI har ännu inte tjänat något alls
Så ser avtalet ut, och några andra överenskommelser med PI existerar inte. PI investerade hela vinsten av det första avtalet i det andra och har ännu inte fått ut hälften av de pengar man satt in under det andra avtalet – vilket innebär att ingen på investerarsidan tjänat några pengar på avtalet så här långt.
– Om PI ska få tillbaka de 13,9 miljoner man stoppat in under det andra avtalet måste vi sälja ytterligare spelare med en nettovinst på 35 miljoner kronor under de två år som är kvar av avtalet. Då har de fått tillbaka sina pengar. Ska de tjäna pengar måste vi sälja spelare till en nettovinst som är större än så, förklarade John Abrahamson.

Riskkapitalet inte knutet till enskilda köp
En grundläggande förutsättning för avtalet med PI är att bolagets investeringar inte är knutna till enskilda spelarköp. Det är också därför bolaget får del av vinsten vid försäljning av alla spelare.
– Till det finns två anledningar. För det första innebär det en mycket högre risk för investerarna att finansiera köp av enskilda spelare, varför de kräver en större andel av en försäljning. För det andra vill vi inte debattera med riskkapitalbolaget om vilka spelare vi ska köpa. Med det här upplägget köper och säljer vi precis vilka spelare vi vill och kontaktar inte ens PI, sa John Abrahamson, och tillade:
– Vi tycker det här är ett riktigt bra avtal för Malmö FF. Det är ett antal spelare som vi inte hade köpt om vi inte hade haft den här möjligheten att få in pengar. Man kan tycka att vi med 112 miljoner i eget kapital och 32 miljoner i kassan är en väldigt rik klubb, men de 32 miljonerna fluktuerar över året och är en ekonomisk buffert vi måste ha. Vi kan inte ha mycket mindre kassa.
John Abrahamson avslutade redogörelsen för PI med att konstatera att klubben kunde och borde ha lagt alla fakta kring PI på bordet tidigare. Årsmötet beslutade att en skriftlig dokumentation om MFF och PI snarast ska ställas samman.

Höjning av medlemsavgiften
På förslag av styrelsen beslutade årsmötet höja medlemsavgiften från och med 2010. Nya avgifter: medlemskap vuxen 400 kronor, medlemskap under 18 år 200, familjemedlemskap 600.
En motion om livstids medlemskap i föreningen hade inkommit, och styrelsen föreslog 15 000 kronor som pris på ett sådant. Årsmötet förhöll sig dock avvaktande till såväl förslaget som idén som sådan, och beslut fattades att låta saken bero ett år.

Nollresultat ekonomiskt mål för 2009
Som punkt 11 på dagordningen fastställde årsmötet verksamhetsplan för kommande år, det vill säga 2009. Vd Pelle Svensson presenterade och motiverade det ekonomiska målet: nollresultat.
– Är det ett bra mål? Ja det är det, med tanke på det ekonomiska läget i omvärlden: någon gång sent i höstas tog det tvärstopp, nu trillar det på ok igen, men försäljningen är ändå kraftigt uppbromsad. Vi ska vara tacksamma för att vi började tidigt med insäljningen av den här säsongen; den försäljning
vi hittills haft – av sponsorskap, samarbetsavtal, loger, klubbstolar och årskort – är tillfredsställande, sa Pelle Svensson, och pekade även på viss osäkerhet kring hur Swedbanks Stadions kringverksamheter – mötes-, konferens- och kongressverksamhet, den stora restaurangen – kommer att gå första året.
– Så vi har valt att vara ganska konservativa i vår bedömning; vi räknar med ett nollresultat och är nöjda om vi når det.

Roland Nilsson om de sportsliga målen
Roland Nilsson presenterade och kommenterade de sportsliga målen för 2009:
Topp 4 i allsvenskan.
– Vi ska vara med och slåss bland de fyra bästa. Och för att kunna göra det måste vi ha mer kraft in i truppen än vad vi har idag.
Satsa på att vinna Svenska Cupen.
– Vi ska verkligen satsa på att vinna Svenska cupen, men samtidigt gäller det också för oss att värdera hur vi använder truppen. I det ingår att ha så pigga och friska spelare som möjligt, så att vi inte har halva truppen skadad när vi ska spela i allsvenskan. Just då de spelare som kommer att spela mycket har en chans att vila och få lite ny energi lägger Fotbollförbundet in cupmatcher, och det blir inte så mycket vila över huvud taget under våren.
P- och J-lag till SM-final. Försvara U21-guldet.
Ungdomarna klarar skolan.
– Våra ungdomar ska klara skolan, så att de den dagen fotbollskarriären tar slut har någonting att falla tillbaka på.
Roland formulerade också två mål för 2010:
– 2010 ska vi ut i Europa, och 2010 kan vi och vill vi vinna allsvenskan. För det krävs mycket jobb av oss framöver.
Roland Nilsson berättade också att en permanent scoutingchef är på väg att tillsättas.

Förslag och val
Därefter hade årsmötet att behandla förslag väckta av styrelse eller medlemmar, men då några sådana inte fanns blev det raskt dags att ta itu med aktuella val. Valberedningens ordförande Bernt Åke Pettersson inledde:
– Föreningen är inne i ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete med stora organisationsförändringar, vilket också kommer att påverka styrelsens arbetssätt och kompetens. Dessutom vet vi att ett antal ledamöter om några år kommer att lämna styrelsen, bland annat på grund av att man uppnår sjuttioårsåldern, då man inte längre är valbar.

Bengt Madsen omvaldes som ordförande på ett år, medan styrelseledamöterna Erling Pålsson, John Abrahamson, Bo Malmquist och Pontus Hansson valdes om på två.
Styrelsesuppleanterna Per Eliasson och Lars Kongstad valdes om på ett år. Paul Hansson valdes om som en av två revisorer om på två år. Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson valdes om som revisorssuppleanter på ett år. Curt Mårtensson valdes om som ledamot i valberedningen på tre år.

100-årsjubileet 2010
Under Övriga frågor framfördes en undran hur klubben avser manifestera sitt 100-årsjubileum 2010. Pelle Svensson svarade:
– Vi kommer att uppmärksamma vårt 100-årsjubileum på flera sätt. Det kommer att bli en fest av sällan skådat slag, som naturligtvis kommer att hållas i vår nya hemmaborg Swedbank Stadion. Vi tittar också på andra aktiviteter. 2010 ska vi förhoppningsvis vara ute i Europa av egen kraft, men vi planerar också en jubileumsmatch mot något riktigt storlag. Ni kan räkna med att det blir ljusblått i hela stan 2010.

Varför inga kvinnor i styrelsen?
En annan övrig fråga tog upp den ensidiga könssammansättningen i MFF:s styrelse.
– Varför chansar man på att ha en styrelse bestående av 100 procent män? Finns det inget intresse för kvinnor? undrade en medlem i församlingen.
Bengt Madsen lämnade över frågan till valberedningens ordförande Bernt Åke Pettersson:
– Vi diskuterar faktiskt det ganska mycket. Vi skulle gärna vilja hitta några kvinnor som är intresserade, kvinnor i styrelsen hade kunnat främja organisationens utveckling. Det är något vi måste titta på mer.

Utmärkelser
Vid den traditionsenliga prisutdelningen i slutet av årsmötet delades för första gången ut diplom för 50-årigt medlemskap i klubben till tjugotalet närvarande veteraner, som saluterades med ett trefaldigt leve. Tre av dem har varit medlemmar i hela 65 år, medan den nu levande medlem som varit med längst är Andreas Nilsson i 79 år. Andreas är för övrigt 99 år gammal och därmed årsbarn med Malmö FF.
Sju personer uppmärksammades för 25-årigt medlemskap (inträde 1984).

Besnik Rrustemaj (U) fick FV:s pris till framstående pojke. Pontus Jansson(U) fick FV:s pris till framstående junior. Amin Nazari tog emot Folksams vandringspris till lovande 15-åring. Alexander Nilsson (A) tog emot Guldlagets stipendium till lovande 16-åring. Jasmin Sudic (A) fick Guldlagets vandringspris till bäste junior. Malmö Idrottsjournalisters Klubbs (MIK) vandringspris till framstående ungdomsledare gick till Anders Palmér. Pris ur Axel Johanssons minnesfond: Omid Nazari och Muamet Asanovski.

Efter prisutdelningen klubbsången ”MFF:are är vi alla”, varpå Bengt Madsen avslutade mötet och 2008 därmed lagts till handlingarna.

Antecknat av Tobias Christoffersson